Gå til sidens hovedinnhold

Slik blir arbeidet med skolestruktur til høsten

Saken er planlagt behandlet i kommunestyret 26. november. Innen den tid blir det høringsrunder og høringsmøter ved alle skolene i Narvik.

Arbeidet med ny skolestruktur er satt i gang. Det slås fast i et brev fra Narvik kommune til Fylkesmannen i Nordland, som varsler om oppstart med arbeidet.

Se tidslinje for arbeidet under.

– For å sikre forsvarlig saksbehandling og at saken blir tilstrekkelig opplyst, legges saken ut til høring i to måneder, slik anbefalingen er fra Utdanningsdirektoratet Udir-2-2012, heter det i brevet.

Anbefaler innspill fra berørte parter

I Udir-2-2012 anbefales det at blant annet disse partene får anledning til å uttale seg:

  • Fagforeningene for de ansatte ved skolen, grendelag og andre grupper og organisasjoner som kan ha interesse i saken
  • Andre brukere av skolen som vil bli påvirket av en nedleggelse
  • Andre brukerorganer ved skolene, for eksempel skolemiljøutvalg og elevråd
  • Samarbeidsutvalg eller foreldreråd ved andre skoler som berøres

Ventet å engasjere

Arbeidet med ny skolestruktur er ventet å skape debatt. Allerede i mai blusset debatten opp, da et vedtak om å flytte høstens 8.-klassinger fra Ankenes skole til den nye ungdomsskolen i byen. Forslaget ble fremmet av flere partier i kommunestyremøte, og ble beskyldt for å tjuvstarte en ventet skolestrukturdebatt som var planlagt å komme til høsten.

Foreldrerådet ved Ankenes skole har vært sterkt imot dette forslaget, og en potensiell nedlegging av Ankenes ungdomsskole. De mener at dersom ett klassetrinn flyttes, er det i neste omgang lettere å flytte resten av elevene. De har klaget inn vedtaket for lovlighetskontroll. Det samme gjorde politikere fra Sp, R og Frp.

Fredag 19. juni avviste kommunestyret i Narvik et forslag fra Senterpartiet om å gjøre om på vedtaket om å overføre høstens 8.-klassinger ved Ankenes skole til nye Narvik ungdomsskole. Kun 14 av 41 representanter støttet forslaget. Nå er det opp til fylkesmannen å avgjøre saken.

Les også:

Les også

Avviste lovlighetskontroll – fylkesmannen må avgjøre

Les også

Tilstand: Kritisk

Les også

Dette er foreldrene som kjemper for skolen på Ankenes

Les også

Foreldre ved Ankenes skole vil ha lovlighetskontroll av skolevedtaket. – Kommunen må straks legge bort saken

Les også

Vil ha lovlighetskontroll av Ankenes-vedtaket

Kommentarer til denne saken