Slik blir arbeidet med skolestruktur til høsten

Framnes ungdomsskole stengte dørene for siste gang i juni. Til høsten skal elvene fra tidligere Framnes og Parken ungdomsskoler, begynne på den nye ungdomsskolen i Narvik. Det skal også 8.-klassingene fra Ankenes. Hvordan den nye skolestrukturen i Narvik blir, skal avgjøres i høst.

Framnes ungdomsskole stengte dørene for siste gang i juni. Til høsten skal elvene fra tidligere Framnes og Parken ungdomsskoler, begynne på den nye ungdomsskolen i Narvik. Det skal også 8.-klassingene fra Ankenes. Hvordan den nye skolestrukturen i Narvik blir, skal avgjøres i høst. Foto:

Saken er planlagt behandlet i kommunestyret 26. november. Innen den tid blir det høringsrunder og høringsmøter ved alle skolene i Narvik.

DEL

Arbeidet med ny skolestruktur er satt i gang. Det slås fast i et brev fra Narvik kommune til Fylkesmannen i Nordland, som varsler om oppstart med arbeidet.

Se tidslinje for arbeidet under.

– For å sikre forsvarlig saksbehandling og at saken blir tilstrekkelig opplyst, legges saken ut til høring i to måneder, slik anbefalingen er fra Utdanningsdirektoratet Udir-2-2012, heter det i brevet.

Anbefaler innspill fra berørte parter

I Udir-2-2012 anbefales det at blant annet disse partene får anledning til å uttale seg:

 • Fagforeningene for de ansatte ved skolen, grendelag og andre grupper og organisasjoner som kan ha interesse i saken
 • Andre brukere av skolen som vil bli påvirket av en nedleggelse
 • Andre brukerorganer ved skolene, for eksempel skolemiljøutvalg og elevråd
 • Samarbeidsutvalg eller foreldreråd ved andre skoler som berøres
 • 19. juni 2020

  Varsel om oppstart

  Involverte varsles at det vil komme en sak om skolestruktur, og at det vil bli gjennomført høringsrunder til høsten.

 • 17. august

  Brev til allle som bør uttale seg

  Offentlig brev blir sendt ut til alle som bør få uttale seg i saker knyttet til endringer i skolestruktur, jamfør Udir-2-2012.

 • 17. oktober

  Frist for å sende inn innspill

  Innspill sendes til postmottak@narvik.kommune.no og merkes «Ny skolestruktur 2020».

 • 10. november

  Saken behandles i Oppvekst og kultur

  Saken behandles av hovedutvalget for Oppvekst og kultur som innspill til formannskapet og kommunestyret.

 • 12. november

  Saken behandles i formannskapet

  Skolestruktursaken behandles som innstilling til kommunestyret.

 • 26. november

  Saken behandles i kommunestyret

  Skolestruktursaken behandles av Narvik kommunestyre.

Ventet å engasjere

Arbeidet med ny skolestruktur er ventet å skape debatt. Allerede i mai blusset debatten opp, da et vedtak om å flytte høstens 8.-klassinger fra Ankenes skole til den nye ungdomsskolen i byen. Forslaget ble fremmet av flere partier i kommunestyremøte, og ble beskyldt for å tjuvstarte en ventet skolestrukturdebatt som var planlagt å komme til høsten.

Foreldrerådet ved Ankenes skole har vært sterkt imot dette forslaget, og en potensiell nedlegging av Ankenes ungdomsskole. De mener at dersom ett klassetrinn flyttes, er det i neste omgang lettere å flytte resten av elevene. De har klaget inn vedtaket for lovlighetskontroll. Det samme gjorde politikere fra Sp, R og Frp.

Fredag 19. juni avviste kommunestyret i Narvik et forslag fra Senterpartiet om å gjøre om på vedtaket om å overføre høstens 8.-klassinger ved Ankenes skole til nye Narvik ungdomsskole. Kun 14 av 41 representanter støttet forslaget. Nå er det opp til fylkesmannen å avgjøre saken.

Les også:

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken