Gå til sidens hovedinnhold

Slik lø­ser bu­tik­ke­ne i Narvik maks­gren­sen – benytter seg av ulike løsninger

Pan­de­mi­en har ført til man­ge sto­re om­stil­lin­ger. Hvor man­ge som kan opp­hol­de seg sam­ti­dig i bu­tikk er én av dem. Spørs­må­let er om an­sva­ret lig­ger på de an­sat­te el­ler kun­de­ne.

For abonnenter