Fem utviklingsselskap har i samarbeidet med Nordland fylkeskommune laget et nytt tilbud for gründere i hele fylket.

– Vi trenger flere bedrifter i Nordland, og med etablererkursene gir vi et kompetansetilbud som hjelper gründerne til å lykkes, sier Linda Hélen Haukland, fylkesråd for plan og næring i Nordland fylkeskommune.

Futurum er ansvarlig for kursene i Ofoten, og Narvik kommunes første kontaktpunkt med gründere.

– Vi vet at mange som har planer om å starte ny bedrift har mange spørsmål og ønsker drahjelp med å komme i gang. Det betyr mye for utviklingen at vi fortløpende kan tilby gründerkurs, sier Marianne Linder Olsen i Futurum.

De nettbaserte kurset er en pilotordning og dersom alt går etter planen vil de kunne videreføres i årene som kommer.

Arbeider med S-E-A-M

I løpet av kurset lærer deltakerne blant annet å lage en forretningsplan. Arbeidsmetodikken er basert på S-E-A-M, Systemic Entrepreneurship Activity Method som er utviklet ved NTNU. Deltakerne får tilgang på et digitalt planleggingsverktøy som loser dem gjennom hele etableringsprosessen. De får individuell veiledning av kursleder utenom samlingene, og har alltid tilgang på gründerhjelpere i hver region.

– Vi ønsker at deltakerne skal bygge nettverk med hverandre også underveis, og planlegger fysiske gründersamlinger i tillegg til de digitale kursene, sier Linder Olsen.

– Det er viktig at vi hjelper gründerne med nettverk, ikke bare seg imellom, men også med andre aktuelle miljøer og næringslivsaktører som er relevante for deres idé og plan, fortsetter hun.

Fokus på grønn vekst

Med dette tilbudet ønsker Nordland fylkeskommune å satse på grønne ideer.

– I Nordland trenger vi flere gode gründere som vil være med på å skape utvikling og grønn vekst. Gjennom dette felles etablererprogrammet for hele fylket, får gründerne et likeverdig lavterskeltilbud for å utvikle sin forretningsidé videre, sier Bjørg Jenssen i Innovasjon Norge.