Slik skal skolene og barnehagene holdes smittefrie