Gå til sidens hovedinnhold

Slik skal Statens vegvesen bruke korona-millionene i Nord-Norge

Artikkelen er over 1 år gammel

Vegvesenet planlegger å bruke 132 millioner kroner til en rekke strakstiltak i Nordland, Troms og Finnmark, skriver Statens Vegvesen i en pressemelding tirsdag morgen.

– Dette gjør vi for å holde hjulene i gang i bygg- og anleggsbransjen. Satsingen kommer på økt vedlikehold på veinettet. Vi har valgt prosjekter der vi kan komme raskt i gang. Dette er oppdrag som passer godt små og mellomstore bedrifter lokalt, sier Tore Lysberg, sjef for Drift og vedlikehold nord i Statens vegvesen.

Krisepakke 3, som Stortinget vedtok tirsdag, gir 600 millioner kroner ekstra til veiformål.

Slik skal korona-pengene brukes i Nord:

 • 23 millioner til utvidet dekkelegging på deler av hele riksveinettet
 • Utskiftning av stikkrenner m.m. på deler av riksveinettet
 • Tunnelutbedring E10 Lofoten
 • Utskiftning av tunnelbelysning på Rv 94 og E69 i Finnmark
 • Plastring ved E10 Hamnøy
 • Utskiftning av telefarlige masser ved E6 Hemnes (Valla), E6 Bardu (Tune), E6 Måselv (Nordli) og E8 Ramfjorden
 • Utbedring av støyskjerm E6 Mo i Rana
 • Ekstra rekkverkstiltak på deler av hele riksveinettet
 • Arbeider med toalettbyggene på hovedrasteplassene
 • Utskiftning av gamle veilysarmaturer til LED på deler av riksvegnettet
 • Rensk og sikring av skjæringer/sidefjell på deler av hele riksveinettet.

Pengene skal komme hele landet til gode, skriver Vegvesenet i pressemeldingen.

- I tillegg til fokus på geografi og sysselsetting speiler fordelingen vårt fokus på tiltak som gir økt framkommelighet og trafikksikkerhet, sier direktør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen Drift og vedlikehold.

Av de 500 millionene fordeles halvparten til økte bestillinger innenfor de eksisterende kontraktene, mens den andre halvparten lyses ut eller kjøpes over rammeavtaler.

Vegvesenet er klare med flere nye prosjekter og tiltak.

- Vi kan sette i verk mange nyttige prosjekter raskt. Det dreier seg om å ruste opp og ta vare på veikapitalen. En del av prosjektene går på punktvise utbedringer som øker trafikksikkerheten, sier Laksforsmo.

600 millioner

600 millioner kroner er nå fordelt på veier over hele landet, som en del av Stortingets koronakrisepakke.

– Statens vegvesen har fordelt dette slik at alle deler av landet får midler. Øst får 188 millioner, sør får 78 millioner, vest får 130 millioner, Midt-Norge får 73 millioner, og Nord-Norge får 132 millioner, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) til NRK.

Totalt ble det satt av 900 millioner kroner til samferdsel, hvorav 600 millioner av dette skulle gå til veier. Hensikten med tildelingen er økt aktivitet i bygg og anleggsbransjen og å gjøre noe med vedlikeholdsetterslepet på norsk veier.

Etterslepet er desidert størst i Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Nordland og Troms. Pengene fordeles likevel over hele landet.

– På grunn av koronasituasjonen er det behov for mer aktivitet i hele landet, og derfor har vi valgt å prioritere hele landet. Det er ikke tvil om at det er enkelte regioner som har større utfordringer, og det vil komme flere muligheter for oss til å håndtere de regionene spesielt, sier Hareide.

KS krever nå at også fylkesveiene får et løft framover.

– Denne gangen bestemte Stortinget, og det var vi enige i, at vi gjør dette på riksveinettet for å komme kjapt i gang, og dette har vi samme muligheten til å gjøre på fylkesveinettet, sier Hareide.

(©NTB)

Kommentarer til denne saken