Sliter du med å komme inn på boligmarkedet? Nå kan det bli enda vanskeligere

VANSKELIGERE Å FÅ BOLILGLÅN: Finanstilsynet foreslår å redusere maksgrensen for lånetakerens samlede gjeld

VANSKELIGERE Å FÅ BOLILGLÅN: Finanstilsynet foreslår å redusere maksgrensen for lånetakerens samlede gjeld Foto:

Av

Finanstilsynet vil redusere maksgrensen for hvor mye du kan få i boliglån.

DEL

Nettavisen: De foreslår å redusere maksgrensen for lånetakerens samlede gjeld - fra fem til 4,5 ganger brutto årsinntekt om du søker nytt lån, melder Finanstilsynet mandag.

De foreslår også å redusere fleksibilitetskvoten for boliglån fra ti prosent (åtte prosent i Oslo) til fem prosent. Finanstilsynet ønsker ingen fleksibilitetskvote for andre lån. Med fleksibilitetskvote menes at bankene kan bruke skjønn i vurderingen av hvor mye en person får i lån, da de kan gjøre unntak fra reglene i enkelte tilfeller.

Finanstilsynet mener folks økonomiske stabilitet settes i fare når husholdningene har så høy grad av gjeld som man ser i norske hjem.

Les også:

Kravene i den gjeldende boliglånsforskriften bør strammes inn for å motvirke oppbyggingen av gjeld i sårbare husholdninger, og derfor ønsker Finanstilsynet å endre reglene for lån.

Finanstilsynet foreslår blant annet følgende endringer:

  • Forskriftsreguleringen av bankenes utlånspraksis samles i én forskrift og utvides til å omfatte lån til privatpersoner med pant i annet enn bolig.
  • Maksimalgrensen for låntakerens samlede gjeld ved yting av nye lån reduseres fra 5 til 4,5 ganger brutto årsinntekt.
  • Fleksibilitetskvoten for nye lån med pant i bolig settes til 5 prosent for hele landet (i gjeldende forskrift er kvoten 10 prosent, med unntak av lån med pant i bolig i Oslo, der kvoten er 8 prosent).
  • Det gis ikke en fleksibilitetskvote for andre lån enn boliglån.
  • Det fastsettes ikke opphørsdato i ny forskrift. Forskriften evalueres jevnlig, for eksempel hvert andre år og første gang høsten 2022.

Les også:

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken