Storprosjektet «Ny by – ny flyplass» i Bodø har fått ny oppmerksomhet etter at Holte consulting nylig gjennomførte en kvalitetssikring av prosjektet for Finansdepartementet. Rapporten fra Holte viser at den samfunnsøkonomiske nytten av å flytte flyplassen og bygge en ny bydel i Bodø er null. I Dag og Tid skriver Jon Hustad til og med: «Det er som å sette penger i banken selv om banken gir deg høy minusrente». Det billigste alternativet koster 5,6 milliarder kroner. Dag og Tid skriver at den negative nåverdien om 40 år er 5,4 milliarder kroner. Da legges til grunn at flyplassen i Bodø skal ta imot 2,5 millioner passasjerer per år, og om 50 år 4 millioner passasjerer. Med 52.000 innbyggere i Bodø og et begrenset omland sier det seg selv at 2,5 millioner passasjerer fra ganske tidlig etter ferdigstillelse er utopi.

Ny flyplass blir trolig bygget, og dette har gitt bodøværingene ny selvtillit. I arbeidet med å se på mulighetene ved at en ny bydel skal bygges ble ideen om å samlokalisere flyplass, jernbane og havn på Langstranda i Bodø lansert. Avisa Nordland skrev på lederplass at «Bodø er det eneste sted i Nord-Norge hvor det er mulig å integrere alle transportformer innenfor ett funksjonelt område», og slo fast: «Ingen steder i Nord-Norge egner seg bedre som trafikknutepunkt enn Bodø».

I noen år er det også blitt jobbet med å få på plass flyfrakt av sjømat fra Bodø og ut i verden. Nå er også dette prosjektet i ferd med å bli realisert, selv om sjømatnæringen selv peker på Evenes lufthavn når det kommer til flyfrakt av sjømat. På lederplass skriver Nordlys at det virker merkelig at man i Bodø rykker ut og lanserer seg som nordnorsk sentral for laksefly. «Uten å ha snakket med noen andre enn seg selv. (...) Særlig Evenes-prosjektet er spennende. Der har lokal sjømatindustri jobbet med å utvikle et tilbud der terminal, utstyr og opplæring er i ferd med å komme på plass», skriver Nordlys.

I Narvik må vi se på at det ene samfunnsøkonomiske unyttige prosjektet etter det andre får plass i mediene på bekostning av nyttige og lønnsomme prosjekter vi har kjempet for lenge. I 2017 var alt klart for at to milliarder skulle gå til å bygge krysningsspor på Ofotbanen. I mars dette året ble det bevilget milliarder til «Ny by – ny flyplass». I april – en måned etter da Nasjonal transportplan (NTP) ble lagt fram – hadde de to milliardene forduftet. Ofoten ble ranet for et av de aller mest samfunnsnyttige prosjektene som lå inne i NTP for denne perioden, og arbeidet med å få dobbeltspor på Ofotbanen rykket mange skritt tilbake. Det er ikke lett å koble de to milliardene vi mistet direkte til flyplassprosjektet i Bodø, men når noe kommer inn må noe uansett ut. Og dette skjedde påfallende tett på hverandre, og også samtidig som samferdselsdepartementet hadde en statssekretær fra Bodø.

Jonny Finstad reagerer på at Nordlys slakter den nye flyplassen i Bodø, og slår i en kommentar på Nordnorsk debatt fast at «de fleste samferdselsprosjekter i Nord-Norge er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomme». Lar vi være å bygge dem? spør Finstad i kommentaren, og svarer selv: «Nei, vi bygger dem både av fordelingshensyn og fordi vi ønsker å legge til rette for samfunnsutvikling.» Finstad sier Høyre har store ambisjoner for NTP, og her kunne Finstad trukket fram for eksempel Ofotbanen som faktisk har høy samfunnsnytte. Hvorfor gjør han ikke det? Hvorfor forsvarer han bare ulønnsomme prosjekt i sin kommentar?

Bodø sluker resten av Nordland, og retter oppmerksomheten vekk fra lønnsomme prosjekt i fylket. Politikere og samfunnsdebattanter biter på. Har vi oss selv å takke for at det er sånn? Vi snakker ofte om Ofotbanen. Det snakkes om fergefri forbindelse i Tysfjord og laksefly fra Evenes. Vi snakker om elektrifisert tog fra Narvik direkte til Kina, og Narvik som det beste alternativet til utskipningshavn for Finland og for mye gods fra Kina. Men mens andre deler av fylket slår seg på brystet og påberoper seg posisjoner som transportknutepunkt, sitter vi tilsynelatende stille og ser på. Vi er for forsiktige med å slå oss på brystet her i Narvik. Alt skal utredes og testes og falle på plass før vi kan si noe.

Vi jobber mot de rette kanalene, men med hvilken tyngde? Det burde være lett å få på plass dobbeltspor på Ofotbanen når vi konkurrerer mot det ene minusprosjektet etter det andre, men å jobbe i det skjulte gir ingen oppmerksomhet. Vi må også slå oss på brystet og sørge for å skape tro og entusiasme for de tingene vi er i ferd med å få til i Narvik og i Ofoten. Ofotbanen er fortsatt den jernbanestrekningen det går mest gods på i Norge. Snart har vi direktetilgang til det asiatiske markedet. Vi frakter laks med jernbane via Malmö ett døgn raskere enn om det skal innom Oslo. Flyfrakt av laks fra Evenes vil spare flere timer i frakttid.

Hvorfor krangler vi ikke mer om Ofotbanen? Det krangles om et ulønnsomt flyplassprosjekt i Bodø, men ingen diskuterer det mest lønnsomme prosjektet i Nordland akkurat nå: Ofotbanen. Når Bodø lanserer seg selv som det beste trafikknutepunktet i Nord-Norge; hvorfor protesterer vi ikke? Når fylkeshovedstaden lanserer seg selv som laksefly-hub; hvorfor peker vi ikke på en stor del av sjømaten faktisk kommer fra nord i fylket og fra Sør-Troms, og den naturlige huben ligger i Evenes? Hvorfor svarer vi diplomatisk ja til Nord-Norgebane, når vi egentlig mener nei? Nord-Norgebanen er og blir ulønnsom, men sammen med ny flyplass og ny bydel i Bodø stjeler den all oppmerksomhet fra det som virkelig er lønnsomt. De gjør kanskje en del galt og slår seg litt vel hardt på brystet i Bodø, men vi har likevel litt å lære av fylkeshovedstaden vår.