– Vi er godt rustet for vinterens støvproblemer

Kostebil, kostemaskin, støv, veistøv, kosting av gater, svevestøv

Kostebil, kostemaskin, støv, veistøv, kosting av gater, svevestøv Foto:

DEL

I forrige uke møttes Statens vegvesen og Narvik kommune for en felles gjennomgang av de utfordringene som ligger foran dem i forbindelse med luftforurensning 2017–2018.

Det kommer frem i en pressemelding.

Fra veivesenet møtte Prosjekt tunnelrehabilitering og Vegseksjonen Midtre Hålogaland. Prosjekt Tunnelrehabilitering har prosjektansvaret for rehabilitering av Fagernestunnelen og omdirigeringen av E6 til Fagernesveien. Prosjektledelsen har tidligere vært i dialog med kommunen der det ble enighet om at Fagernesveien skulle ha et spesielt fokus rettet mot støvproblemer. Det ble derfor satt inn ekstra tiltak i form av egen oppsugingsbil for å fjerne støv fra veibanen. I tillegg har prosjektet med seg støvmåler for denne veistrekningen, skriver kommunen.

Tre ulike biler

Narvik kommune har i 2017 kjøpt inn en ny koste/feie/suge-bil. I tillegg har Mesta bil med støvdempende tiltak. De tre ulike bilene som vil være operative på veinettet i Narvik denne vinteren har alle forskjellige fremgangsmåter for å håndtere støvproblemene: tørt/vått vær, pluss/minus grader. Sammen vil disse bilene håndtere de fleste værforhold. Dette vil forhåpentligvis bidra til å holde svevestøvet under grensen for helserisiko, skriver Narvik kommune videre.

Daglig oppsuging

Under tørre værforhold vil oppsugingsbilen til Prosjekt Tunnelrehabilitering være ute i veibanen tre ganger i døgnet; morgen, formiddag og kveld. Bilen følger E6 fra rundkjøringen til CircleK på Fagernes og nordover til rundkjøringen i sentrum og tilbake, melder kommunen.

Artikkeltags