I sitt siste framtidsscenario anslår FHI at fram til 12. mai vil i snitt 155 nordmenn daglig bli smittet av covid-19. Den påfølgende uka vil tallet synke til 143, og om tre uker er tallet 136, ifølge rapporten, som er datert 5. mai.

Tallene omfatter smittede både med og uten symptomer på sykdom.

Samtidig tror FHI at antallet sykehusinnleggelser vil falle til 34 innen 25. mai. Av disse vil 12 trenge behandling med respirator.

– Naivt å tro det er over

I Danmark mener eksperter fra Statens Serum Insitut nå at koronaepidemien vil dø ut av seg selv, selv om store deler av samfunnet gjenåpner. Forutsetningen er at folk fortsetter å holde fysisk avstand og opprettholder hygienetiltak som hyppig håndvask.

I Norge stiller man seg mer tvilende til saken, og helsemyndighetene advarer mot å tro at pandemien er over.

– Vi må huske på at trolig bare litt under 1 prosent av befolkningen er smittet og som dermed har en immunitet som beskytter dem mot ny smitte. Så vi vil være veldig sårbare for innførsel av smitte, og dette kan blusse opp igjen, sier assisterende helsedirektør Geir Stene-Larsen til NTB.

Han håper den rolige perioden Norge er inne i nå, vil vare lengst mulig.

– Men det vil nok være naivt å tro at dette er over med den runden vi har vært gjennom nå, sier Stene-Larsen.

Framtidsscenarioer

I dag er smittetallet (R) rundt 0,6, det vil si at hver smittet i snitt sprer koronaviruset til færre enn én ny person. Dersom smittetallet imidlertid skulle øke fra slutten av mai som følge av at det nå lempes på en rekke koronatiltak, setter FHI opp tre mulige scenarioer:

* Ved et smittetall på 1,1 vil utbruddet gradvis øke fra september og nå en topp med mellom 400 og 500 sykehusinnleggelser i januar.

* Øker smittetallet til 1,2, kommer toppen tidligere med nærmere 1.400 sykehusinnleggelser i desember.

* Med et smittetall på 1,3 vil en langt høyere smittetopp komme i oktober, med mellom 2.600 og 2.800 sykehusinnleggelser.

– Liten sannsynlighet

Sannsynligheten for en slik utvikling er imidlertid svært liten, understreker avdelingsdirektør Line Vold i FHI til NTB.

– Vi regner med at sannsynligheten for at det blir behov for flere enn 1.000 intensivsykehusplasser, er 1,5 prosent, heter det i rapporten.