Bygging av en ny gang- og sykkelvei er et krav i de nye statlige regulerings- og områdeplan for lufthavna som ble vedtatt i 2019. Den nye gangveien vil befinne seg der fremste rekke av parkeringen ved Evenes flyplass er i dag.

Forsvarsbygg har kjøpt denne delen av Thore Stunes parkeringsområde for å avgi plass til ca. 410 meter gang- og sykkelvei. Det melder de i en pressemelding.

Oppstarten av arbeidet skjer i begynnelsen av august, og antas ferdig i løpet av november før vinteren settes inn for fullt. Kontraktssummen er på vel fem millioner kroner.

– En ny gang- og sykkelvei vil utvilsomt gjøre denne veistrekningen langt sikrere, ikke minst om vinteren da det kan være ganske værhardt her. I tillegg er det prosjektert et busstopp med plass til to busser, det er vi svært fornøyd med, sier ordfører i Evenes kommune, Terje Bartholsen, i Forsvarsbyggs pressemelding.