I 2022 deltok nærmere 70 på sommerturnskolen til Narvik turnforening. Så langt i år er i underkant av 50 påmeldt. Det er noe færre enn på omtrent samme tidspunkt i fjor.

Få oversikt

– Vi ønsker å få oversikt over hvor mange som deltar på hver av de tre sommerturnskoleukene. Det har med trenere å gjøre, sier Line Vesterheim.

Den populære sommerturnskolen tilbys i tre omganger i 2023. Det er bra med påmeldte til første og tredje uke, men ikke den midterste.

– Vi har 25 påmeldte til den første uken og nærmere 20 til den siste. Til den midterste er det kun fire påmeldte. Blir det ikke flere må vi dessverre avlyse den uken, sier hun.

– Hvor mange må dere har for at uken skal gjennomføres, Vesterheim?

– Vi må ha minst 10–12 stykker.

For alle

– Hvor lang påmeldingsfrist er det?

– Vi har sagt minst fem dager, men vi ønsker som sagt å få vite det tidligere da det gjelder antall trenere vi skal benytte.

– Og om påmeldingene kommer i det seineste laget, så sier dere nei?

– Vi tar inn så lenge det er plass.

– Alle fra 6–14 år kan delta står det i invitasjonen, men det er ikke bare turnere i klubben?

– Turnskolen er åpen for alle, det er ikke først og fremst for klubbens medlemmer. Om du er i annen klubb eller ikke driver noe idrett, samtlige er velkommen.

Sommerturnskoleukene avholdes i klubbens flotte lokaler vegg i vegg med Parken skole.