Snart legger Åsunn fram et forslag for Stortinget som hun tror flere vil heise flagget for

Åsunn Lyngedal (Ap) legger frem forslag for Stortinget 19. mai om å dele opp Hålogalandsveien i flere mindre anbud.