Fortsatt betydelig skredfare i regionen

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Skredvarslingtjenesten www.varsom.no melder fortsatt om faregrad 3, betydelig skredfare i hele Ofoten-regionen.

Faregradskalaen som forklarer de forskjellige gradene finner du nederst i saken.

For Nord-Troms har Meteorologisk institutt sendt ut OBS-varsel, etter at skredfaren ble hevet fra faregrad 3 til faregrad 4 i dag mandag formiddag.

Slik lyder varselet på Varsom.no:

«Komplekse forhold, vær svært forsiktig. Skred løses lettest ut der snødekket er tynt og over konvekse formasjoner. Fjernutløsning fra slakere terreng er mulig.»

Dette er rådene for ferdsel Varsom.no har for faregrad 3:

Ferdelsråd – friluftsliv

Ferdsel i skredterreng krever solid kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader og holde avstand til utløpsområder.

Snøstabilitet

Generelt ustabile forhold.
Moderat til svake bindinger i mange brattheng.

Skredutløsning

Utløsning mulig, selv ved liten tilleggsbelastning i brattheng. Fjernutløsning mulig.
Under spesielle forhold kan det forekomme noen middels store og enkelte store naturlig utløste skred.

Den svenske varslingstjenesten Lavinprognoser forteller om samme faregrad på svensk side av grensen som på norsk side, faregrad 3 – betydelig.

Artikkeltags