Snøen stoppet arbeidet. Dette skjer videre på Kikindas plass

Det ser ikke slik ut nå, men hvis alt går etter planen er Kikindas plass åpen før sommeren.