Varslingstjenesten Varsom.no melder om stor fare for snøskred i blant annet Ofoten i dag torsdag 3. januar:

– Kortvarig ventes det omfattende ustabile forhold. Skredfaren øker raskt med temperaturen og nedbøren.

– Naturlig utløste skred ventes.

Onsdag ettermiddag og kveld var det en leteaksjon etter et turfølge i indre Troms: Frykter turfølget er tatt av stort snøskred i indre Troms: – Det er skispor inn i skredet, men ikke ut

– Anbefales ikke

Varsom.no er en tjeneste levert i samarbeid av NVE, Statens vegvesen og Meteorologisk institutt.

Onsdag ble skredfaren vurdert til faregrad 3, betydelig.

Her kan du lese mer om hvordan faregrad-skalaen fungerer, og hva de forskjellige nivåene innebærer.

For faregrad 4, stor, gjelder blant annet følgende anbefalinger:

– Ferdsel i skredterreng anbefales ikke. Skred som løsner av seg selv forventes. Unngå løsne- og utløpsområder.

Mildvær

Noe av bakgrunnen er det kortvarige og kraftige mildværet som ventes i dag torsdag.

Meteorologisk institutt har allerede sendt ut varsel om gult farenivå på grunn av temperaturøkningen torsdag. Deres advarsel handler om at de venter trafikale problemer. Temperaturen skal nemlig øke fra to minusgrader til hele fire plussgrader, samtidig som det skal komme i overkant av 20 millimeter nedbør i form av regn i løpet av torsdagen.

– Torsdag lokalt vanskelige kjøreforhold pga. stigende temperatur og nedbør som går over fra snø til regn, skriver meteorologene i farevarselet.

Naturlig utløste skred

Også temperaturforskjellen spiller inn på snøskredfaren. På Varsom.no kan man lese videre om skredfarevurderingen for regionen:

– Lokalt kan det komme store nedbørmengder som regn på snødekket. Kortvarig vil det være fare for naturlig utløste skred, og det oppfordres til å holde seg godt unna skredterreng.

– Slår ikke nedbøren til for fullt vil skredfaren være lavere og mer mot 3 – betydelig.

– Når det verste av nedbøren og vinden har gitt seg vil snødekket trolig stabilisere seg raskt igjen.