– Jeg er enig i at det bør være offentlig når en statsråd søker en embetsstilling, erkjente Erna Solberg i en åpen høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité fredag, skriver VG.

Frank Bakke-Jensen ble utnevnt som ny fiskeridirektør i september i fjor uten at Høyre-statsrådens navn fremgikk av den offentlige søkerlisten til stillingen. Det var Bakke-Jensen selv som ba om dette.

Nærings- og fiskeridepartementet begrunnet hemmeligholdet blant annet med at han har stillingen som forsvarsminister, som krever særlig tillit og stabilitet.