Bymiljøpakkene er lokalt forankrede samferdselspakker med delvis statlig finansiering og en betydelig bompengeandel. Uten dette spleiselaget, vil det ta lengre tid å løse lokale vei- og baneutfordringer, ifølge Solberg.

– Det er lokale politikeres ønske om å håndtere utfordringer i sine områder som gjør at vi har denne type pakker. Hvis det ikke er tilslutning til dem, må man ordne dette på andre måter. Da vil det nok ta lengre tid mange steder å løse problemene. En av grunnene til at vi har bompenger er at alle ønsker å bygge veier og bane mye raskere, sa Solberg da hun var gjest i NRKs Dagsrevyen onsdag kveld.

Da kommunestyret i Nedre Eiker stemte for å skrinlegge Buskerudbypakke 2 onsdag, var det Høyre lokalt som sikret flertall. Solberg framhever nå lokale Høyre-initiativ for å redusere bompengebelastningen på bilistene, som å forlenge overgangsperioden i Oslo-bommene fra 1 til 3 timer, samtidig som hun vil «bygge godt nok kollektivnett og gode nok veier for framtida».

Solberg svarer likevel benektende på spørsmål om hun vil sitte stille å se på at bompengefinansierte bymiljøprosjekter droppes.

– Vi vil ha den dialogen vi skal ha med lokale politikere rundt disse spørsmålene. Vi skal jo forhandle om ulike pakker, sa hun.