– Vi mener at vi i 2030 ikke skal ha busser som går på fossilt brensel. Derfor må man begynne å kjøpe inn busser for det nå. Skal vi klare å kutte utslippene med 50 prosent, må fylkene være med, sier Solberg (H) til Aftenposten.

Stort sett er det fylkene som står for kollektivtrafikken i landet. Solberg sier dette gir dem en veldig stor markedsmakt, og at det er to ting fylkene må bli flinkere til:

– Det ene er å vekte opp hensyn til miljø og klima i anbudene sine. Det andre er at de kan være innovative på ny miljøteknologi i anbudene og etterspørre nye løsninger, sier hun til avisen.

– Må jobbe raskere

Statsministeren mener vi må forberede oss på at det vil koste litt mer fremover å ta vare på miljøet. En trøst er imidlertid at det kan være penger å spare ved å anskaffe utslippsfrie busser.

– Det er også dyrt når barn får luftveisinfeksjoner på grunn av dårlig luft. Sykefravær er også kostbart, sier hun til Aftenposten.

I en epost sendt til NTB, presiserer klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) at regjeringen gjennom både Granavolden- og Jeløy-erklæringen har forpliktet seg til å legge en plan om å kutte fossilfri kollektivtrafikk innen 2025 – og ikke 2030 som Solberg nå sier.

– Det er fint at Høyre ønsker å droppe dieseldrevne busser innen 2030, men de må jobbe betydelig raskere enn det. Regjeringens mål er at vi skal ha fossilfri kollektivtrafikk innen 2025. Dette er det enighet om i regjeringsplattformene, sier Elvestuen.

– Dytter ansvaret over på fylkene

Det er fylkeskommunene som har ansvaret for å styre og organisere kollektivtrafikken i Norge. Derfor må de også garanteres økonomisk støtte, mener nestleder i Sosialistisk Venstreparti, Torgeir Knag Fylkesnes.

– Til tross for klare vedtak fra Stortinget har ikke regjeringen gitt fylkene økonomisk rom til miljøvennlige busser og båter, skriver nestlederen i en epost til NTB.

Han mener Solberg forsøker å dytte ansvaret over på fylkene fordi det i deres egen strategi for kollektivtrafikk kun står at man «skal vurdere krav til fossilfri kollektivtrafikk».

– Så lenge statsministeren ikke garanterer økonomisk støtte til fylkene som velger grønt vil en overgang bare gå utover tilbudet til folk, mener han.