Uttalelse fra Arbeiderpartiet, Rødt, Fremskrittspartiet, Høyre, Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti - Soldatregister i Narvik

Fylkestinget i Nordland er kjent med at Narviksenteret har arbeidet med å etablere et web-register over norske soldater som deltok i kampene i Norge 1940. Registeret skal bidra til økt kunnskap om, og hedre minnet til, de norske soldater som kjempet for landet da det ble krevet. Dette er en nasjonal oppgave som fylkestinget finner det naturlig blir lagt til Narviksenteret.

Fylkestinget i Nordland er opptatt av at det er viktig å hedre minnet til de som kjempet for landet vårt når det ble krevet. Et register gir en mulighet til løfte fram den enkelte soldat på en helt annen måte enn det har vært mulig å gjøre tidligere.

Med filmen «Kampen om Narvik» som har premiere høsten 2021, er det mulig å gi registrene en betydelig markedsføringseffekt og større muligheter til å lykkes med formidlingen ut mot publikum.

Fylkestinget i Nordland ber om at Soldatregisteret, som Narviksenteret har søkt støtte til i flere år, nå blir prioritert av nasjonale myndigheter inn på Statsbudsjettet.

Uttalelsen ble enstemmig vedtatt med 44 stemmer.