Narvik kommune får 19 millioner kroner i korona-kompensasjon fra staten.

Økonominytt fra talerstolen i kommunestyresalen er noe man vanligvis stålsetter seg for. Torsdag hadde imidlertid kommunalsjef Rolf Lossius en positiv nyhet å komme med da formannskapet startet sitt møte.

– I dag har vi fått beskjed om tildeling av koronamidler. For Narvik kommune sin del vil dette utgjøre 19 millioner kroner, kunne han fortelle.

Trenger stang inn

Disse korona-pengene er viktig. Narvik kommune har flere overskridelser på driften. Det er likevel håp om å få til et regnskap i balanse, men da er det flere forhold som må «gå stang inn», har kommunalsjef og rådmann tidligere meldt. Ett av forholdene som nå er avklart og altså har gått stang inn er nettopp koronamidlene.

– Målet vårt om balanse i regnskapet for 2022 står fast. Med dagens beskjed står det faktisk litt fastere, sier Lossius.

Bedre enn håpet

Koronamidlene går til dekning av utgifter som kommunen har hatt i forbindelse med håndteringen av koronapandemien.

– De koronapengene vi nå får treffer veldig bra i forhold til det vi har hatt av reelle utgifter. Det treffer faktisk bedre enn vi hadde turt å håpe på, og vi er tett på at kommunen nå får dekket alle de kostnadene som vi har hatt, og som det har vært mulig å identifisere, sier Lossius til Fremover.