– I 2021 endte Amedia med et solid brutto driftsresultat på 624 millioner kroner. Oppsummert oppnådde vi sterk digital vekst både i abonnements- og annonseinntektene. Hver dag leverte vi viktige demokratiske bidrag. Vi har også sikret nye strategiske posisjoner og partnerskap, som styrker vår virksomhet og samfunnsrolle, skriver konsernsjef Anders Møller Opdahl i en pressemelding.

– Selv om Amedia også i 2021 leverte et sterkt resultat, står vi sammen med resten av mediebransjen i en brytningstid, med stadig økende global konkurranse og dypere endringer i medievanene. Kampen om folks tid spisser seg til. I tillegg ser vi en markedsutvikling med rekordhøye priser på blant annet strøm og papir som også får økonomiske konsekvenser i tiden fremover, opplyser Opdahl videre.

– Når krisen rammer har vi behov for å vite. Kort sagt: vi trenger journalistikken. Hovedårsaken til vårt solide resultat er den sterke digitale veksten. Nesten 6 av 10 abonnenter er nå heldigitale, og vi har rekordhøye brukerinntekter.

Farten i digitaliseringen av Amedia fortsatte. Amedias medier hadde ved utgangen av 2021 til sammen 723 000 abonnenter, 46 000 flere enn ved inngangen til året. Antall heldigitale abonnenter økte med 14 prosent, til 416 000.

– I løpet av 2021 kom vi et betydelig stykke videre på reisen mot å bli et ledende digitalt konsernfellesskap. Totalabonnementet vårt +Alt hadde ved utgangen av 2021 passert 160.000 abonnenter og har tatt rollen som Norges viktigste plattform for lokale nyheter som binder hele landet vårt tettere sammen, fortsetter Opdahl.

Annonseinntektene i sammenlignbare aviser økte med 10,1 prosent drevet av vekst i digitale annonseinntekter på 26,6 prosent. Annonseringen i papiravisene ble redusert med 3,8 prosent.

– Annonsemarkedet var også i 2021 til dels påvirket av korona-pandemien, men hentet seg likevel inn etter et svært krevende 2020. Papirfallet fortsatte som ventet. Samtidig ser vi resultater av vår investering i digital annonsering gjennomgod vekst i innholdsmarkedsføring og målgruppesalg.

Opdahl og skriver videre at Amedias medier publiserer rundt 1.000 egenproduserte saker om dagen, og har publisert mer enn 51.000 debattinnlegg som bidrag til samfunnsdebatten i 2021.

– Amedias medier har vært sterkere tilstede enn noen gang for å fortelle hva som skjer, hvorfor og hvordan konsekvensene berører. Sammen med avisene våre har Amedia i løpet av 2021 skapt umistelige demokratiske verdier gjennom journalistikken, som er kjernen i vår forretningsmodell, avslutter Opdahl.