Sommerstengt fødeavdeling blir permanent

Ordningen med å stenge fødeavdelingene vekselvis i Harstad og Narvik, kommer etter et pålegg fra Helse Nord, ifølge ledelsen for Kvinneklinikken. Det er ikke alle enige i.

Ordningen med å stenge fødeavdelingene vekselvis i Harstad og Narvik, kommer etter et pålegg fra Helse Nord, ifølge ledelsen for Kvinneklinikken. Det er ikke alle enige i.

Artikkelen er over 4 år gammel

Det er Helse Nord som krever at fødeavdelingen i Narvik skal være stengt i sommer – og i Harstad til neste år.

DEL

Leder for kvinneavdelingen i UNN, overlege Ingard Nilsen, er kategorisk når han forklarer den stengte fødeavdelingen med et pålegg fra det regionale helseforetaket Helse Nord.

Ikke nytt

– Det kom i fjor og er derfor heller ikke nytt av året, sier han.

– Og ordningen er kommet for å bli. Det er vår oppfatning, bekrefter Nilsen.

Det betyr at det vekselvis blir stengt seks uker i Narvik og seks uker i Harstad på sommeren.

– Alternativet var å stenge fire uker på hvert sted hver sommer. Men det ville vært for arbeidskrevende.

Han avviser påstander om at UNN ikke har informert, drøftet, forhandlet eller evaluert ordningen med sommerstenging med sine ansatte.

Analyserer svar

– Ledelsen ved UNN har evaluert selve ordningen, og ledelsen ved UNN Narvik har drøftet stenging med de ansatte i Narvik, sier Ingar Nilsen.

– Ansatte har også vært med og kvalitetssikret spørsmål når stengingen av avdelingen i Harstad er evaluert, påpeker han.

Han bekrefter at svarene fra denne undersøkelsen foreløpig ikke foreligger, men at de nå blir analysert eksternt.

Foreløpig er det ikke klart hvor mange som skulle født i Narvik, og som nå må ta turen til Harstad.

– Synes synd på dem

– Dette skjer på sommeren, under gode kjøreforhold, og vi har satset på kvalitet i fødetilbudet også på sommeren, påpeker overlegen.

En av de som måtte sett kurs for Harstad da fødeavdelingen i Narvik var stengt for to år siden, var Sarah Nyland.

– Jeg synes synd på de som det angår, sier hun.

Det begrunner hun med den følelsen av utrygghet som sier hun fikk, da «sykehuset hennes» plutselig ble flyttet 12 mil unna.

– Joda, de som bor utenfor byene kan ha like lang vei uansett, men det er noe med det at vi er blitt vant til å ha sykehuset like ved – og plutselig må vi forholde oss til noe som er langt unna.

Sarahs sønn kom bare to dager før sykehuset i Narvik åpnet igjen, og hun forteller at det var en del fram og tilbake om hun skulle rekke gjenåpningen.

Ubehagelig

Men det endte med biltur til Harstad – med rier.

– Svært ubehagelig, sier hun.

– Jeg måtte bli igjen på sykehuset i noen dager etter fødselen, og det innebar at det var vanskeligere å få besøk av familien enn om alt hadde skjedd hjemme i Narvik, fastslår hun.

– Det blir jo også ganske fullt når det ene sykehuset stenger, men det er klart at det er viktig at kvaliteten på tilbudet er godt, sier hun.

Skaper unødig uro

Paul Larsen, jordmor ved UNN Narvik, mener sommerstengte fødeavdelinger betyr mye unødvendig uro for gravide.

Hans utgangspunkt er at Helse Nord RHF «kun» har anmodet om sommerstengt, mens det er UNN som har bestemt seg for å gjennomføre det.

– Det har aldri vært problemer med å skaffe vikarer til å holde åpent også om sommeren, mener han.

– Da det var sommerstengt fødeavdeling i Narvik sist resulterte det i tre uplanlagte fødsler på sykehuset,  en uplanlagt hjemmefødsel og en ambulansefødsel.

Han understreker at det ikke på noe tidspunkt var fare for liv eller helse for de involverte, men betegner det som ekstreme opplevelser for de fødende.

– Det burde være helt unødvendig, mener jordmor Paul Larsen.

Han hevder bestemt at avtalte forhandlinger med tillitsvalgte ikke er gjennomført, og sier at målet absolutt bør være at sommerstenging ikke skal bli fast praksis.