– Alvorlig feilprioritering

Tjeldsundbrua vil i framtiden bli riksvei dersom Tjeldsundet skal krysses med tunnel mellom Sandtorg og Fjelldal. Ordførerne fra Narvik, Sortland, Vestvågøy og Vågan mener det er meningsløst å ikke planlegge med en ny kryssing..

Tjeldsundbrua vil i framtiden bli riksvei dersom Tjeldsundet skal krysses med tunnel mellom Sandtorg og Fjelldal. Ordførerne fra Narvik, Sortland, Vestvågøy og Vågan mener det er meningsløst å ikke planlegge med en ny kryssing.. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Fire ordførere med krass kritikk mot planleggingen av Hålogalandsveien.

DEL

Ordførerne i Narvik, Vågan, Sortland og Vestvågøy kommuner mener Staten veivesen prioriterer feil når Hålogalandsveien, tidenes største veiprosjekt i Nord-Norge, planlegges.

Satt på vent

Veiprosjektet, som har en foreløpig prislapp på fem milliarder kroner, skal korte inn avstanden mellom Vesterålen, Evenes, Narvik og Bjørnfjell. Men Statens vegvesen begår, ifølge de fire ordførerne, en alvorlig feilprioritering når en ny kryssing av Tjeldsundet er satt på vent.

Kryssingen av Tjeldsundet fra Sandtorg til Fjelldal skal nemlig planlegges først etter at det såkalte «Alternativ 2», med E10 over Tjeldsundbrua, er ferdig utredet.

Lokaltrafikk til Harstad

– Selv om ny trase for E10 over Tjeldsundet ikke har første prioritet, må man allerede i denne planprosessen fastsette traseen for kryssingen av Tjeldsundet.

De fire ordførerne mener også at det vil være direkte meningsløst å legge veien i en dyr tunnel fra Sandtorg mot Tjeldsundbrua.

– Når trafikken til og fra Lofoten og Vesterålen krysser Tjeldsundet ved Sandtorg, vil trafikken på strekningen Sandtorg–Harstad i stor grad bli lokal trafikk. I denne situasjonen vil det være lite behov for nye veitraseer, og det vil være direkte meningsløst å legge lengre veistrekninger i tunnel, heter det i brevet til Statens vegvesen.

Sikrer Harstad vei

Ordførerne fra Lofoten, Vesterålen og Narvik registrerer også at Statens vegvesen har sett det hensiktsmessig å knytte Hålogalandsveien opp mot Vegpakke Harstad, for å sikre Harstad en ny tilførselsvei til Hålogalandsveien og E10.

– En årsak kan være at Vegpakke Harstad i sin tid utelot atkomstveien til Harstad, riksvei 83.

– Det gjenstår å se om veistrekningen også vil inngå i bompengegrunnlaget for Hålogalandsveien.

Samferdselsministeren får brevet

Brevet til Statens vegvesen er skrevet under av ordførerne Tore Nysæter i Narvik, Grete Ellingsen i Sortland, Jonny Finnstad i Vestvågøy og Eivind Holst i Vågan.

Kopi av brevet er sendt Stortingets samferdselskomité, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen samt fylkesrådene for samferdsel i Nordland og Troms.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken