Gavekortene som gis til «Årets Lederkvinne» er en gave fra lokale virksomheter ledet av kvinner.

Journalist Vilde Øines Nybakken liker ikke at ett av gavekortene kom fra frisør, og velger å legge fokus på dette når hun nå har anledning og spalteplass i Fremover – til å snakke om likestilling. Hun har også selv gjort noe research på tema, ved å snakke med deltakere under årets konferanse – om gavekort fra frisør.

BAKGRUNN FOR PRISEN

Kvinnenettverk Narvikregionen, en ressursgruppe i Narvikregionen Næringsforening, kåret i 2017 for første gang årets kvinnelige leder i Narvikregionen.

I 2010 startet næringsforeningen en kartlegging av andel kvinner på møter, seminarer, kurs og arrangementer i regi av næringsforeningen. I 2010 var kvinneandelen under 20%, i dag 10 år etter er den fremdeles ikke passert 30%.

Formålet med prisen er å sette fokus på godt lederskap og gi inspirasjon til utvikling av gode kvinnelige ledere i hele regionen!

STATUTTER | Formålet med prisen er å sette fokus på godt lederskap og gi inspirasjon til utvikling av gode kvinnelige ledere.

KRITERIER | Gjelder både privat og offentlig sektor • Minst 3 års fartstid som leder • Kan være i lederposisjon på ulike nivåer.

JURYEN | Juryen består av styringsgruppen i Kvinnenettverk Narvikregionen. De velger ut 5 nominerte blant innkomne forslag.

OPPTUR | Vinner blir offentliggjort og prisen overrakt under næringskonferansen OPPTUR.
Vinner mottar diplom og gavekort fra virksomheter som ledes av kvinner.

STORT ENGASJEMENT

De 4 årene vi har kåret Årets Lederkvinne - har synliggjort et stort engasjement. Vi har mottatt hundrevis av forslag til kandidater og har kåret vinnere som er gode rollemodeller for kvinner som står ovenfor et karrierevalg.

Kvinnenettverkets arrangementer og aktiviteter er fullbooket av kvinner fra hele regionen.

Foruten muligheten for en gratis frisørtime, bidrar Årets Lederkvinne med foredrag og deltakelse i nettverksaktiviteter.

Jeg vil benytte anledningen til å invitere kvinner i regionen til å besøke kvinnerinord.no, dette er et nettverk for kvinner i næringslivet. Her kan du følge status mht likestilling og finne info om våre aktiviteter.

Du kan også sende inn dine innspill og forslag til aktuelle aktiviteter.

VELKOMMEN!