Vil dele ut hjertestartere til lag og foreninger: – Har man den hengende, blir det litt tryggere

Samarbeid: Christian Senning Andersen, Roger Hansen og Elling Berntsen vil dele ut slike hjertestartere til lag og foreninger i Narvik-regionen.

Samarbeid: Christian Senning Andersen, Roger Hansen og Elling Berntsen vil dele ut slike hjertestartere til lag og foreninger i Narvik-regionen. Foto:

Fremover, Sparebanken Narvik og Førstehjelpspartner samarbeider om å dele ut hjertestartere til lag og foreninger i Narvik-regionen.

DEL

– For et par år siden var det en hendelse i forbindelse med julegrantenninga. Det oppsto en situasjon hvor det var behov for en hjertestarter. Det ga oss en oppvekker på at det var behov for flere hjertestartere.

Slik forklarer Elling Berntsen, administrerende direktør i Sparebanken Narvik, det nye samarbeidet mellom banken, Fremover og Førstehjelpspartner Narvik.

Sammen skal de tre bedriftene dele ut hjertestartere til lag og foreninger i Narvik-regionen, i det som i bunn og grunn er et forsøk på å redde liv.

– Vi sier at hjertet vårt banker for Narvik-regionen, sier en smilende Elling Berntsen.

Send inn ditt forslag her!

De fleste kan søke

De tre bedriftene anmoder alle lag og foreninger av ulike slag, som ikke har noen hjertestarter i dag, om å sende inn en søknad med begrunnelse om hvorfor de bør få det. De har valgt ikke å legge store begrensninger på hvem som kan søke; kan man vise til at hjertestarteren vil kunne komme mange til gode, er man en god kandidat.

– Det kan være alt fra velforeninger til noen som holder arrangementer, eksemplifiserer banksjefen.

Forskjellen mellom liv og død

Fremover sto som arrangør av den nevnte julegrantenninga, og sjefredaktør Christian Senning Andersen innrømmer at denne hendelsen satte en støkk i både ham og resten av avisas medarbeidere.

– Hvilket ansvar har vi for sikkerheten til dem som møter opp på slike arrangementer? spør han.

I etterkant inviterte han derfor Roger Hansen i Førstehjelpspartner til å kurse samtlige ansatte i førstehjelp og bruk av hjertestarter. Nå vil han også bidra på denne måten.

– Jo flere hjertestartere, jo større sjanse er det for at det går bra. Bare de er der, blir sjansen større, sier Senning Andersen.

Demonstrasjon: Christian Senning Andersen og Elling Berntsen får prøve seg på livreddende førstehjelp i Sparebankens lobby.

Demonstrasjon: Christian Senning Andersen og Elling Berntsen får prøve seg på livreddende førstehjelp i Sparebankens lobby. Foto:

Og en hjertestarter kan faktisk bety forskjellen mellom liv og død.

– Hvis man får gitt sjokk innen tre minutter, er overlevelsesraten på 75 prosent. Det er såpass kort tid at det kan være vanskelig å rekke fram til selv sentrumsnære områder i tide, sier Roger Hansen, daglig leder i Førstehjelpspartner.

Kurs senker terskelen

Hansen holder førstehjelpskurs for flere bedrifter i regionen, og opplever at det først og fremst er én ting de fleste trekker fram når ulike hendelser knyttet til førstehjelp skal evalueres:

– At de faktisk tør å gi førstehjelp eller bruke hjertestarteren.

– Fokuset er på å tørre. Har man klippet klær, festet elektrodene og øvd seg på dokka, er det større sjanse for at man tør på ordentlig også, mener Hansen.

– Det senker terskelen for å bruke hjertestarteren i en virkelig situasjon, skyter Senning Andersen inn.

Det er en av årsakene til at de som får en hjertestarter også må gjennomføre et kurs i bruken av den. Ikke minst fokuserer kurset også på annen førstehjelp, som ikke må forsømmes selv om man har en hjertestarter.

– Hjerte-lunge-redning (HLR) er like viktig. Etter et sjokk skal man gi HLR i tre minutter før man gir sjokk igjen. Det er vel så viktig med HLR som med en hjertestarter, understreker Hansen.

Øving: Skal man kunne gi førstehjelp, er det viktig å øve også. Det kan man for eksempel gjøre på en slik «Lille Anne»-dukke.

Øving: Skal man kunne gi førstehjelp, er det viktig å øve også. Det kan man for eksempel gjøre på en slik «Lille Anne»-dukke. Foto:

Det er også viktig å «ufarliggjøre» maskinen.

– Den er enkel å bruke, og det er ikke lett å gjøre feil, sier han.

Maskinen hjelper faktisk til selv også. Når man skrur den på, får man løpende instrukser om hva man skal gjøre fra en ferdig innspilt stemme.

– I utgangspunktet pleier jeg å si at den er infanterisikker, spøker Hansen.

Flere sjanser

Og blir man ikke valgt ut ved første korsvei, er det ikke dermed sagt at alt håp er ute.

– Det vil komme flere sjanser, betrygger Fremovers sjefredaktør Christian Senning Andersen.

– Vi har ikke satt noe maks-antall på hvor mange vi skal dele ut. Vi ser for oss at vi skal dele ut en hjertestarter minst én gang i kvartalet, tilføyer Berntsen.

Gir trygghet

Totalt beregner de at det vil koste omtrent 20.000 kroner for én hjertestarter og tilhørende kurs i bruken av den. Det er penger som Fremover, Sparebanken og Førstehjelpspartner gjerne bidrar med.

– Vi er et lite lokalsamfunn, og vi ønsker å gjøre noe for menneskene her, sier Berntsen til bifallende nikk fra de to andre.

– Har man den hengende, blir det litt tryggere, fastslår banksjefen.


Artikkeltags