Sterkt resultat for Sparebanken

Sparebanken Narvik: Fra venstre: PH Larsen, banksjef Elling Berntsen og Victor Vang.

Sparebanken Narvik: Fra venstre: PH Larsen, banksjef Elling Berntsen og Victor Vang.

Artikkelen er over 2 år gammel

Sparebanken Narvik med 36 millioner kroner i resultat etter skatt.

DEL

Sparebanken Narvik får flere privat- og bedriftskunder – og oppnår et sterkt halvårsresultat. Det melder banken selv i en pressemelding til Fremover.

- Enda bedre enn i fjor, sier Elling Berntsen, administrerende direktør i lokalbanken.

Driftsresultatet per juni ble på 45,6 millioner kroner. 2,2 millioner kroner mer enn i tilsvarende periode i fjor, skriver banken.

Pløyer tilbake

- Dette gir oss fortsatt mulighet til å utgjøre en forskjell i lokalsamfunnet vårt. Vi har lokal tilstedeværelse, og en vesentlig andel av overskuddet pløyer vi tilbake til lokalsamfunnet som gaver til samfunnsnyttige formål og ikke minst Stiftelsen Forte Narvik, sier Elling Berntsen.

Flere kunder

Ifølge pressemeldingen får banken stadig flere kunder i regionen. Både på privat- og bedriftsmarkedet.

- I likhet med 1. halvår 2017 har banken ikke bokførte tap, samtidig som misligholdet er svært lavt. Dette viser at bedrifter og privatpersoner i Narvikregionen har en sunn økonomi, sier banksjefen.

Lavere kostnader

Kostnadsandelen i banken går ned. I prosent av totale inntekter hittil i år 46,8 prosent, mot 48,5 prosent tilsvarende periode i 2017.

- Det er lavt sammenlignet med andre små og mellomstore sparebanker, og er noe som styrker vår konkurransekraft ut mot kundene.

- Banken har over tid hatt god inntjening, og vi forventer en fortsatt god lønnsomhet.

- Sterk konkurranse om kundene, samt økte renter i finansmarkedet forventes å kunne redusere rentenettoen noe i 2. halvår, men 2018 forventes fortsatt å bli et godt år for banken, avslutter banksjefen.

Stiftelsen Forte Narvik

Lokalbankens mål er å bidra til å bygge en sterk og attraktiv Narvikregion. Et av virkemidlene er gaver av bankens overskudd til lokalsamfunnet.

- Det var derfor vi i 2011 etablerte den samfunnsnyttige Stiftelsen Forte Narvik. Siden opprettelsen av stiftelsen har Sparebanken Narvik samlet gitt gaver til Forte Narvik på 244 millioner kroner, understreker Elling Berntsen.

Forte Narvik har et allmenn- og samfunnsnyttig formål, der målet er å skape bolyst, utvikling og vekst i regionen, gjennom investeringer. På denne måten sikrer vi lokalt eierskap og verdiskaping, og et sterkere lokalt kompetansemiljø.

Fakta: Regnskap pr. 30. juni 2018

Adm. direktør Elling Berntsen

46 årsverk i Kjøpsvik, Bjerkvik og Narvik

Resultat før skatt 45,6 mill. (43,4 mill.)

Resultat etter skatt 36,3 mill. (34,8 mill.)

Kostnadsprosent 46,8 % (48,5 %)

Utlånsvekst siste 12 mnd. inkl. EBK 3,9 % (5,1 %)

Kapitaldekning 21,19 % (20,70 %)

Samlet forretningskapital 7.617 mill. (7.428 mill.)

Kilde: Sparebanken Narvik

Artikkeltags