Nordnorsk Debatt: I august overtar generalløytnant Eirik Kristoffersen stillingen som forsvarssjef etter Haakon Bruun-Hanssen. Når han i statsråd 12. mai ble utnevnt som ny forsvarssjef, ble han samtidig forfremmet til general. At nettopp Kristoffersen ble valgt som Bruun-Hanssens etterfølger, var ingen bombe. Han var en av forhåndsfavorittene til stillingen. Men det var ingen selvfølge heller. Blant annet har mange ment at tiden nå var kommet for å få en kvinnelig forsvarssjef. Og flere gode kvinnelige kandidater har vært nevnt i favorittgruppen. Men at det ble Kristoffersen som trakk det lengste strået til slutt, vil neppe bli gjenstand for særlig kritikk innad i Forsvaret. Til det er Kristoffersens kvalifikasjoner for åpenbare. Han nyter da også stor respekt i alle deler av Forsvaret.

Eirik Kristoffersen har gjort en lynkarriere som leder i Forsvaret. Han har siden august 2019 vært sjef for Hæren og før dette igjen sjef for Heimevernet. Men Kristoffersen er langt fra noen kontorkriger. Han har omfattende erfaring fra skarpe operasjoner i felt. I 1999 begynte han i Forsvarets spesialkommando/Hærens jegerkommando (FSK/HJK). I flere perioder tjenestegjorde Kristoffersen i Afghanistan, første gang i 2002. I 2011 ble han tildelt Krigskorset med sverd, den fremste militære utmerkelsen man kan få i Norge. I tillegg har han en lang rekke med andre utmerkelser.

Kristoffersen har utdannelse fra Befalsskolen for ingeniørvåpenet (1988-1989), Krigsskolen (1992-1995), Marine Corps University (2008-2009) og US Army War College (2014-2015).

Det er med andre ord en høyt kvalifisert offiser som i august blir Norges nye forsvarssjef, en stilling som mange vil mene er en uriaspost. Kristoffersen skal overta ledelsen av det norske Forsvaret på et tidspunkt da kampen om budsjettkronene er nådeløs. Og det i en tid da den norske forsvarsevnen er mager, samtidig som de sikkerhetspolitiske trendene internasjonalt fremviser en stadig mer faretruende utvikling. Om ikke Forsvaret er underbudsjettert fra før, vil i tillegg de økonomiske rammene nå bli enda strammere som følge av corona-pandemiens herjinger med norsk økonomi. Det er derfor en formidabel oppgave Kristoffersen skal gi seg i kast med.

Men han har mange ganger tidligere demonstrert at han ikke er redd for utfordringer. Han har da også vist at han er omstilingsdyktig og kreativ. Det er evner som kan komme godt med når han skal gi seg i kast med å bygge et forsvar som på flere områder nærmest ligger på sotteseng.

Kristoffersen har også andre personlige kvaliteter som han tydelig har demonstrert den korte tiden han har ledet Heimevernet og Hæren. Mange i Forsvaret som undertegnede har snakket med, fremhever at Eirik Kristoffersen er en lyttende leder. Han er en sjef som ønsker klar tale fra dem han er leder for. Og kontordøra hans er visst alltid åpen. Det er ikke alle tidligere forsvarssjefer som har besittet akkurat den kvaliteten.

Den høyt dekorerte spesialsoldaten fra Bjerkvik ser ut til å være et meget godt valg som ny forsvarssjef. Om noen kan lose den norske forvarsskuta noenlunde helskinnet gjennom et svært opprørt hav, må det være en sjef av Eirik Johan Kristoffersens støpning.