Hålogalandsbrua var den første store bru-kontrakten det kinesiske selskapet Sichuan Road & Bridge (SRBG) fikk i Norge. Og som alle vet gikk ikke alt etter planen her heller. SRBG ble ikke mindre enn to år forsinket med Hålogalandsbrua, noe som har gjort at Statens Vegvesen har krevd dagbøter også for hengebrua i nord.

– Vi er midt oppe i et sluttoppgjør med SRBG og ønsker derfor ikke å komme med så mye detaljer nå. Forsinkelsen skyldes delvis forhold som byggherren krever dagmulkt for og berettiget fristforlengelse, skriver prosjektleder for Hålogalandsbrua, Hans Jack Arntzen, i en e-post til NRK som omtalte saken først.

Les også:

Beitstadsundbrua skulle vært ferdig 6. desember 2019, men slik det ser ut nå blir ikke det kinesiske selskapet ferdige før i februar. Det skriver NRK.

– For oss ser det ut som at de har undervurdert arbeidsomfanget. Det gjør at de ikke blir ferdig som opprinnelig avtalt, sier seksjonsleder for investering og fornying i Trøndelag fylkeskommune, Jo Bernt Brønstad til NRK.

Ifølge SRBG er det mange forhold som gjør at de er forsinket, men at de følger kontrakten hvor det står de kan få 200.000 kroner i dagbøter hvis det oppstår forsinkelser.

Les også:

Les også:

Les også: