Ifølge ABC nyheter er det er fly- og våpenprodusenten Lockheed Martin som slår alarm etter at det ble funnet en amerikansk komponent laget av kinesiskprodusert metall i det avanserte jagerflyet F-35, som også Norge har kjøpt.

Det skal være en magnetdel i flyet som kommer fra Kina, og bruk av kinesiskproduserte komponenter i våpenindustrien bryter med USAs føderale forsvarsoppkjøpsregler. Pentagon har nå valgt å stanse sine leveranser av det avanserte flyet på ubestemt tid.

Det er ikke kjent om noen av de norske F-35-flyene har det kinesiske metallet som er oppdaget på enkelte fly, og spesialrådgiver i Forsvarsmateriell, Endre Lunde, sier til ABC nyheter at det er uvisst hvilke konsekvenser funnet vil ha for de videre leveransene av F-35 til Norge. Norge fikk i slutten av august levert de foreløpig tre siste av de nye kampflyene fra USA. Norge har dermed 37 av de 52 flyene som er bestilt og som skal leveres innen utgangen av 2025.

– Det er for tidlig å si hva slags konsekvenser dette vil ha for de videre leveransene, men siden dette påvirker alle partnerlandene så forventer vi en relativt rask avklaring i saken, sier Lunde, til nettstedet.

F-35 brukes av Norge for å løse QRA-oppdraget for Nato fra Evenes. Til en hver tid står to slike kampfly i beredskap på Evenes, klare for å være i lufta på under 15 minutter dersom alarmen går.

F-35 overtok oppdraget for F-16 i Bodø i januar i år. 6. januar overtok Evenes flystasjon QRA-beredskapen (quick reaction alert) fra Bodø. Onsdag 2. februar var de nye F-35-flyene på vingene for første gang i et slikt oppdrag.

– For første gang siden norske F-35 formelt overtok QRA-beredskapen for NATO ut fra Evenes, ble de i dag sendt ut på oppdrag for å identifisere russisk flyaktivitet og markere norsk interesseområde, uttalte kommunikasjonssjef i Luftforsvaret, Stine B. Gaasland i en e-post til Fremover.

Siden Evenes overtok QRA-oppdraget fra Bodø i januar, har de norske F-35-flyene vært på vingene på 18 QRA-oppdrag. I løpet av disse oppdragene har de identifisert til sammen 36, ifølge pressetalsmann senior kvartermester Marius Vågenes Villanger ved Forsvarets operative hovedkvarter på Reitan.