Starter opp igjen fra mandag av: Ulik organisering fra barnehage til barnehage

Barnehagene i Narvik kommune starter opp igjen driften kommende uke. Noen på mandag, og noen etter hvert utover i løpet av uka. Det betyr at ikke alle barna skal smøre seg matpakke allerede fra mandag av.