Staten får flengende kritikk for tilbudet til særalderspensjonister

Av

Uakseptabelt, sier LO, Unio og YS om statens tilbud i forhandlingene om ny ordning for særalderspensjonister. Rimelig, mener arbeidsministeren.