Nå har de fem tunnelene nord for ferjeleiet i Tysfjorden fått nye og merkbart bedre LED-lys. Elektroarbeidet er i hovedsak gjort nattestid, og nattestengingen har kun påvirket lokaltrafikken.

Mindre trafikk

Mens fergestrekningen Drag-Kjøpsvik, riksvei 827 har vært stengt i vente av ombygning for de nye el-fergene har gjennomgangstrafikken foregått over E6. Riksvei 827 har vært stengt mellom 1. april og 23. juni. Det har også gitt gode arbeidsforhold for entreprenøren Oneco når trafikkmengden på vegen har vært lav.

– Vi har skiftet lys for å bedre trafikksikkerheten i tunnelene, sier byggeleder Stein-Roar Sørensen i Statens vegvesen i en pressemelding.

Trygg

Spesielt vinterstid foretrekker tungtransporten Kjøpsvik-veiene i stedet for E6. Derfor var det gunstig å utføre arbeidet nå slik at vinterens tungtransport vil bli upåvirket av arbeidet. Nå skal tunnelene være tryggere for alle kjørende.

Statens vegvesen har byttet til sammen 372 lyskilder i tunnelene. De fem tunnelene som har fått bedre lysforhold ligger nord for Tysfjorden på riksveg 827.