Dette vil vegvesenet prioritere i vårt område de neste seks årene