Vegtilsynet: Statens vegvesen etterkommer ikke krav til skredsikring og skredvern i Narvikregionen

Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Statens vegvesen, Region nord etterkommer ikke krav til skredsikring og skredvern når veiene i regionen skal driftes. Det mener Vegtilsynet i en ny tilsynssak. Vegtilsynet har også gjort egne inspeksjoner i regionen.

Vegtilsynet ville undersøke om Statens vegvesen, Region nord etterkommer kravene til inspeksjoner av skredsikrings- og skredvern-tiltak, og om funn fra inspeksjonene ble håndtert i tråd med kravene.

Undersøkelsene omfattet fire driftskontrakter i Region nord:

1806 Bodø E6, Rv77, Rv80

1808 Narvik E6, E10, Rv827 ( Riksveg til Kjøpsvik, videre til Ulsvåg)

1809 Lofoten E10

1804 Helgeland nord E6, E12

Tilsynssaken viste at regionen ikke kan dokumentere at de inspiserer og drifter de utvalgte objektene i driftskontraktene i tråd med krav. Dette kan medføre at funksjonen ikke blir opprettholdt over tid, og at sikringstiltakene ikke virker som forventet. Dette kan medføre fare for trafikantene.

Vegtilsynet fant ut i deres inspeksjonsrunde at:

  • Regionen ikke oppfyller krav til at inspeksjonsplanene tydelig skal definere type inspeksjon og frekvens, for driftskontrakt 1808 Narvik og 1809–07 Lofoten
  • Det er til dels store avvik mellom veiobjektlistene i kontraktene og de faktiske forhold. Kontraktene sikrer derfor ikke at alle objektene blir inspisert.
  • Objektlister i inspeksjonsplanene blir ikke oppdatert underveis i kontraktsperioden, og planene sikrer derfor ikke at alle objektene blir inspisert Regionen utfører eller dokumenterer ikke enkel-inspeksjon for driftskontrakt 1808 Narvik eller 1814 Helgeland Nord i samsvar med kravene.
  • Regionen kan ikke dokumentere at de utvalgte objektene har funksjon i tråd med krav i Håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger
  • Regionen utbedrer ikke avvik i samsvar med krav til tiltakstid i Håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveier for driftskontrakt 1806 Bodø.

Artikkeltags