Statens vegvesen: Kan kutte 100 milliarder

Tror det er mulig å kutte kostnader med 100 milliarder kroner på alle prosjekt i Nasjonal transportplan.

DEL

Statens vegvesen mener de kan spare inn 100 milliarder på alle prosjekter i Nasjonal transportplan i tillegg til planlagte prosjekter, ifølge en pressemelding.

Det skriver de som et svar på et oppdrag fra Samferdselsdepartementet om hvordan de kan kutte kostnadene i sine prosjekter.

– Forutsetningen er at Vegvesenet selv legger til grunn en nøktern standard. For det andre at vi får organisere arbeidet slik at byggherre og entreprenører kan jobbe sammen helt fra reguleringsplanfasen, skriver veidirektør Bjørne Grimsrud i pressemeldingen.

Innsparingsmuligheter

– Det er mest å spare på riktige valg i tidlig fase og det er mer å spare i store prosjekter enn mindre landeveisprosjekter, påpeker vegdirektøren, skriver Grimsrud i pressemeldingen.

Slik er innsparingsmulighetene:

  • Vegvesenet har gått grundig inn i 40 prosjekter med vedtatt kommunedelplan eller reguleringsplan. Her finner Vegvesenet kostnadsreduserende tiltak på til sammen 5,7 milliarder kroner i 20 prosjekt. Dette er en innsparing på om lag 10 prosent. I tillegg kan det spares om lag 10 prosent på videre optimalisering og tidlig involvering av entreprenører.
  • I prosjekter i tidlig planfase kan kostnadene i enkelte prosjekter reduseres fra 15 til 30 prosent.
  • Vegvesenet legger til grunn at kostnadskutt på i gjennomsnitt 15 prosent på hele porteføljen er mulig. Dette gir reduserte kostnadsanslag i størrelsesorden 100 milliarder kroner på hele bruttolisten av prosjekter.

– I en del tilfeller er standarden i våre prosjekter lagt noe høyt. De kostnadsdrivende er bredde og konstruksjoner som bruer, tunneler og planskilte kryss, heter det i pressemeldingen.

Anbefaler revurdering

Vegvesenet anbefaler også å revurdere enkelte prosjekter som svar på et åpent spørsmål fra Samferdselsdepartementet om hva de ville gjort, dersom de kunne se bort fra politiske føringer.

– Mulighetene kan ligge i å se på fjordkryssingsprosjekter med høye kostnader, store prosjekter i byområder og sykkelekspressveier på nytt, skriver Grimsrud.

Vegvesenet mener også at endringer i dagens regelverk og rammebetingelser kan gi prosjekter som er mer kostnadseffektive.

– Våre prosjekter må i dag gjennom reguleringsplan og KS2 – som er Finansdepartementets prosedyre for kvalitetssikring – før man kan inngå kontrakt med entreprenører. Vi ønsker å kunne inngå avtale med entreprenør på et tidligere stadium, skriver vegdirektør Bjørne Grimsrud.

Det foreslås statlig plan på sju prosjekter.

Artikkeltags