Vurderer nye pålegg for Statkraft

Gyteforholdene i den en gang så gode lakseelva Skjoma er svært utfordrende. Nå kan det komme nye pålegg til kraftprodusenten Statkraft.