Tidligere i januar slo flere nordnorske nettselskaper, deriblant Hålogaland kraft nett alarm om for dårlig kapasitet i strømnettet fra Ofoten og vestover.

De reagerer på at Statnett kun planlegger å bygge en ny 132 kilovolts (kV) linje fra Ofoten. Selskapene ønsker en 420 kV linje for å kunne forsyne forbrukere og næringsliv i Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms med nok strøm.

Må ha mer strøm inn via Ofoten

Nå har Statnett kommet med et svar, og her loves det ikke noen 420 kV-linje. Statnett holder fast bed at en 132 kV-linje er den kortsiktige løsningen som må på plass, og så må det deretter sørges for at det kommer mer strøm inn til Ofoten, enten fra sør eller øst.

Og så peker Statnett på at økt nettkapasitet alene ikke er nok for å løse utfordringene med mangel på nok strøm. Det må produseres mer.

– Utbygging av nett er ikke nok. For å legge til rette for en stor forbruksøkning i Nordland må nettforstrekningene kombineres med ny kraftproduksjon. Ny kraftproduksjon vil legge til rette for økt forbruk. Det er også viktig med ny kraftproduksjon nord for Ofoten fordi det vil avlaste nettet nord for Ofoten, skriver Statnett

Advarer mot konsekvenser

Dette er i tråd med det Statnett allerede har sagt, både i sin Områdeplan Nord som ble ferdigstilt i høst, samt i et brev som Statnett sendte til Olje- og energidepartementet. Her understrekes det med store bokstaver at kraftproduksjonen må opp. Alternativet er kraftmangel og galopperende strømpriser – også i nord.

Nå i januar var også næringsutviklingsselskapet Futurum ute med en advarsel om at kraftmangel ville true en rekke næringsetableringer. Selskapet ba om mer vind- og vannkraftproduksjon, samt at den planlagte elektrifiseringen av Melkøya i Finnmark må stanses.

Futurum karakteriserer elektrifiseringen av Melkøya som en gedigen trussel mot andre nordnorske industriarbeidsplasser.