River ti mil med ledninger

Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Statnett er nettopp ferdig med å bygge 15 mil høyspentnett mellom Ofoten og Balsfjord. Nå rives ti mil med ledninger ned.

Forklaringen er at nye ledninger og nye transformatorer gir en stor kapasitetsøkning i nettet. Dermed kan de gamle ledningene fjernes.

Det normale er at Statnett river fem kilometer for hver mil nytt nett som legges.

Det opplyser Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør for bygg og anlegg i Statnett.

For strekningen Ofoten – Balsfjord er altså andelen noe mindre.

– Etter noen år vil alle spor etter den gamle kraftledningen være borte, og man vil ikke lenger kunne se at den har vært der, sier Vardheim.

I tillegg til å frigi store areal, er det også gunstig å få revet ledningene av hensyn til helse, miljø og sikkerhet (HMS).

– Det har vært flere skred med mastehavarier og driftsproblemer på denne strekningen. At vi nå river disse ledningene er derfor bra av hensyn til sikkerhet for vårt driftspersonell, sier Elisabeth Vike Vardheim i Statnett.

Artikkeltags