Status og videre fremdrift etter raset i Sør-Skjomen

Artikkelen er over 2 år gammel

Steinraset i Sør-Skjomen 4. juli i år medførte ekstra tiltak og midlertidig stans i anleggsarbeidet.

DEL

Det gikk et større steinras i Sør-Skjomen i sommer, nå informerer Statnett om status og videre fremdrift av området.

Bilder av raset i Sør-Skjomen

Status:

– Raset gikk fra Lappviktinden på rundt 850 meter over havet, ned på kommunal vei og delvis inn på anleggsområdet for nye Skjomen stasjon. Det løsnet en større kile som dro med seg løsmasser ned fjellet.

– I dagene etter raset rensket Statnett flere partier i fjellet. Blant annet ble det brukt jernkule fra helikopter til å slå løs en gjenværende bit av kilen.

Statnett spylte og ned gjenværende løsmasser.

– Geologen anså tiltakene som vellykket og det har ikke blitt registrert ras i tiden etter renskingen.

Videre fremdrift:

– Geologer har revurdert faresonekartet for området etter raset. Som følge av denne revurderingen utvides skredfang-gjerdene fra 80 meter til 300 meter totalt. Det vil også iverksettes enkelte bygningsmessige endringer.

– Utvidelse av fanggjerdet er igangsatt, og så snart dette er ferdigstilt vil anleggsarbeidet å starte opp igjen.

– Planlagt ferdigstillelse av gjerdet er i slutten av oktober 2017 og oppstart av anleggsarbeidet er satt til begynnelsen av november 2017.

– Det er sannsynlig at forsinkelsen som raset har medført vil påvirke tiden for idriftsettelse av anleggene.

– Statnett og Statkraft jobber med leverandørene for å komme frem til ny fremdriftsplan.

Artikkeltags