Mastene skulle være kamuflasjefarget, men Luftfartstilsynet sa nei. Nå har de funnet en løsning

Artikkelen er over 2 år gammel

Mastene ved krysning av Barduelva er både kamuflasjefarget og lyssatt. Der går mastene mere i ett med naturen, samtidig som sikkerheten for luftfarten er ivaretatt.

DEL

– I utgangspunktet skulle mastene kun være kamuflasjefarget, for å redusere synligheten i et naturskjønt område ved Barduelva. Dette var et krav i konsesjon vi fikk fra NVE, skriver Statnett i en pressemelding.

Flysikkerhet

Luftfartstilsynet krevde signalfargede master i rødt og hvitt, samt flymarkører på kryssende ledning over elven. Dette for å ivareta sikkerheten til militær flyging. Bardufoss lufthavn ligger ikke langt unna, og det foregår lav flyging av militære helikoptre i området.

Kravene ville gjort mastene svært synlig, også fra bakkenivå.

– Det ville vært et motstridende krav til pålegg gitt i konsesjonen, skriver Statnett.

Fant løsning etter dialog

Etter en dialog kom man frem til en løsning som sikrer begge formål; både mindre synlighet fra bakken og økt synlighet fra luften.

Løsningen ble å feste hinderlys i toppen på de kamuflasjefargede mastene for å ivareta sikkerheten også for flytrafikken.

Hinderlys i toppen krever tilgang til lavspent strømforsyning ved mastepunktene.

Tester for første gang

– Parallelt med krav til hinderlys ved Bardu kom det også en forskriftsendring som krever hinderlys i master på alle spenn med over 150 m høyde, dvs. på de fleste av Statnetts fjordspenn, skriver Statnett.

Etableringen av hinderlys ved Bardu inngår nå i en teknologikvalifisering av strømforsyning basert på brenselscelle.

Dette er første gang Statnett tester ut dette.

– Planen er å etablere dette på alle fjordspenn som favnes av nye forskriftskrav og hvor lavspent strømforsyning fra distribusjonsnettet ikke er mulig, skriver de.

Flymarkører på ledningen der den krysser elva videreføres.

Artikkeltags