Statnett: Styrker hovedstrømnettet i nord

Statnett planlegger en gradvis forsterkning og fornyelse av hovedstrømnettet over hele landet.

DEL

Nylig lanserte Statnett Nettutviklingsplanen 2019 for å fornye og trygge hovedstrømsnettet i nord, ifølge en pressemelding fra Statnnett.

4–6 milliarder

Statnett forventer å opprettholde et årlig investeringsnivå på 4–6 milliarder kroner fremover til 2030. Etter dette er usikkerheten større.

Strømnettet skal fornyes gradvis inn mot regionene og rundt de store byene. Det skyldes anstrengt forsyningssikkerhet som følge av regionalt etterslep og vedlikehold, ifølge pressemeldingen.

– For å løse samfunnsoppdraget vårt ser vi at det er behov for å styrke hovedstrømsnettet en rekke steder som i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Finnmark, Lofoten/Vesterålen og på, Haugalandet og Nordvestlandet, skriver Håkon Borgen i pressemeldingen.

I Nord-Norge inneholder planen både reinvesteringer og nybygging.

– Sett under ett, er Nordland, Troms og Finnmark et overskuddsområde. Mer vind- og vannkraft her gir derfor økt flyt mot Midt-Norge og Sverige. Nettbegrensninger ut av området gjør at økt mengde produksjon gir lavere priser i nord enn i sør. Kraftledningen fra Nedre Røssåga til Namsos spenningsoppgraderes nå fra 300 til 420 kV, og vil bedre handelskapasiteten inn til Midt-Norge. Den vil idriftsettes på 420 kV i 2020, skriver Borgen.

Ferdigstilt i Skjomen

I Nordland pågår blant annet stasjonsprosjekter i Skjomen, Kobbvatnet og Marka for å bedre forsyningssikkerheten. Sildvik stasjon ble ferdigstilt i høst, og selskapet har også fattet investeringsbeslutning for Salten transformatorstasjon.

– I tillegg fattet styret i Statnett sist uke investeringsbeslutning for ny 132 kV kraftledning Kvandal – Kanstadbotn. Vi har søkt NVE om konsesjon, og starter nå opp anskaffelsesprosessen i påvente av avklaring på denne. Eksisterende ledning på strekningen vil bli revet, skriver Borgen i pressemeldingen.

Les også: Dette er Ofotens nye kraftstasjon

I Troms har Statnett ferdigstilt en 420 kraftledning fra Ofoten til Balsfjord, og fortsetter for tiden med videreføringen til Skaidi for å sikre strømforsyning til Troms og Finnmark.

I Finnmark er en konsesjonsprosess for strekningen Skaidi-Adamselv startet og planlagt for 20221. Videre fra Adamselv til Varangerbotn er konsesjonssøknad planlagt sendt i 2021.

Artikkeltags