Tilbakeviser påstanden fra Jonny Finstad

I vårt alternative budsjett står det at vi bevilger 200 millioner kroner til investeringer i jernbane,og 30 millioner kroner til krysningsspor på Narvik stasjon, fastholdet stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal (Ap).