Foreslår å lette på bompengeavgiftene. Slik kan det påvirke Hålogalandsbrua

Det kan bli rundt 20 kroner rimeligere å kjøre over Hålogalandsbrua. Det vil si en reduksjon fra 113 til 90 kroner per tur. Dette ifølge Dagfinn Olsen (Frp).