Mandag tidlig formiddag la regjeringen frem sitt forslag for statsbudsjettet 2019.

Det inkluderer å bruke det Forsvarsdepartementet i en pressemelding beskriver som «over en halv milliard kroner» til prosjekt på Evenes, tilknyttet operasjonsbase for F-35, og hovedbase for de nye maritime patruljeflyene.

Forsvarsdepartementet oppsummerer i sin pressemelding om regjeringens forslag til statsbudsjett at «det er særlig Hæren, Sjøforsvaret og Heimevernet som prioriteres i neste års budsjett». De melder samtidig at regjeringen i sitt budsjettforslag «følger opp langtidsplanens storstilte satsing på Luftforsvaret.»

Følge opp Stortingets vedtak om Evenes

Mer nøyaktig er det snakk om 650 millioner kroner regjeringen vil sette av til utviklingen av Evenes flystasjon.

I en pressemelding oppsummerer forsvarsminister Frank Bakke-Jensen forsvarsbudsjettet slik:

– Nordområdene er viktig både for Norge og Nato. Derfor har regjeringa fulgt opp langtidsplanen med forslag til budsjett for 2019 med å øke nærværet, beredskapen og tilgjengeligheten i nord, seier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Pengene regjeringen forslår å bruke på Evenes handler om å «følge opp Stortingets vedtak om å utvikle Evenes som hovedbase for Forsvarets nye maritime patruljefly og som operasjonsbase for et mindre antall kampfly som skal stå på beredskap for Nato.»

Pengene skal blant annet gå til sikring, infrastruktur, innkvartering av mannskap og til oppgradering av drivstoffanlegg melder Forsvarsdepartementet videre.

Mer aktivitet i nord

Midlene som tilgodeses Forsvarsbygg skal i stor grad brukes på prosjekter på Evenes, knyttet til de nye maritime patruljeflyene og Natos kampflyberedskap i kommunen.

Forsvarsbudsjettet inkluderer mer aktiviteter i Nord-Norge:

– Aktiviteten i Hæren skjer i stor del i Nord-Norge, og regjeringen vil prioritere mer øving av Brigade Nord og Garnisonen i Sør-Varanger i 2019, skriver Forsvarsdepartementet videre i pressemeldingen.

Marinens fartøyer skal også seile mer i nord enn de har gjort tidligere år, og blant annet ubåten som er stasjonert ved Ramsund får flere seildøgn i 2019 enn den hadde i 2018.

– Regjeringen vil også bruke om lag 200 millioner kroner til investeringsprosjekt i Troms, som blant annet fornying av bosteder i Bardufoss og oppgradering av kabelbanen i Sørreisa, avslutter departementet pressemeldingen.