Det er seks prosjekter i gamle Troms fylke som har fått støtte. Statskog har en særskilt støtteordning i samarbeid med fylkeskommunene i Nordland og Troms og Finnmark, knyttet til områdene hvor selskapet er stor grunneier.

Totalt deler Statskog, i samarbeid med fylkeskommunen, ut 1 135 000 kroner i denne omgangen til følgende tiltak:

Målselv: Skaktarsætra får 600.000 kroner

Ofoten og Sør-Troms: Kartlegging av ferdselsårer får 200.000 kroner

Bardu: Orienteringskart Altevann får 50.000 kroner

Midt-Troms: TREinor får 60.000 kroner

Senja: Ungdomskonferanse får 100.000 kroner

Kvanangsbotn: Oppgradering av området ved grendehus og nye rasteplasser får 125.000 kroner.

Få søknader

– Vi har bidratt betydelig over år. Samtidig har vi ikke fått tilstrekkelig mange og gode prosjekt i det siste. Derfor hadde vi nå mulighet til å dele ut ekstra store midler til mange flotte prosjekt som virkelig fortjener en økonomisk håndsrekning, sier regionsjef for Statskog i Troms, Knut Fredheim i pressemeldingen.

Skaktarsætra

Statskog bidrar med 600 000 til utvikling av Skaktarsætra. Målselv kommune og nasjonalparkstyret for Øvre Dividal nasjonalpark og landskapsvernområde arbeider for å etablere et enkelt overnattingstilbud og kurssted som innfallsport til det vernede området. Planen er å bygge ei tradisjonell seter med et tilknyttet skolebygg. I neste fase vil man bygge opp et samisk tun ved skolebygget. Prosjektet skal bruke lokalt tre og lokale byggetradisjoner gjennom slepplaft.

Det er flere samarbeidspartnere i prosjektet med Målselv kommune, nasjonalparkstyret, Dividalslaft, Midt-Troms museum og Statskog. Målet er at byggearbeidene skal ta til høsten 2020 og være ferdig i løpet av et år.

Vil kartlegge ferdselsårene i naturen

Midtre Hålogaland friluftsråd, som omfatter kommuner i Ofoten og Sør-Troms, får 200 000 kroner i støtte fra Statskog for å kartlegge ferdselsårer i naturen i kommunene Ibestad, Gratangen, Lavangen, Salangen, Harstad, Kvæfjord og Tjeldsund. Statskog er en betydelig grunneier i fem av disse kommunene.

Forprosjektet skal gjennomføre et oppstartsseminar for ressurspersoner, etablere lokale arbeidsgrupper i kommunene, forberede ferdselsåreplan og lage en forstudie på besøksforvaltning.

Nytt orienteringskart for Altevatn

Statskog bidrar med 50 000 kroner når Bardu IL skal utarbeide et nytt orienteringskart for Altevatnområdet. Å lage et orienteringskart med innslag av høyfjellsområder er ikke så vanlig, og Altevassområdet er et stort og populært utfartsområde med mer enn 200 hytter og mange besøkende. Kartet vil for det meste treffe de som går turorientering, men kan også benyttes ved konkurranser.

Festivalen TREinord

Midt-Troms museum setter fokus på bygningsvern og tradisjonshåndverk med tre som materiale gjennom konferansen TREinord. Blant aktivitetene er demonstrasjoner av tradisjonshandtverk, studieturer, workshop og foredrag med aktiviteter i Balsfjord, Målselv og Bardu.