Gå til sidens hovedinnhold

Statsministeren stiller bom-ultimatum – vil redusere taksten på Hålogalandsbrua

Artikkelen er over 1 år gammel

Statsminister Erna Solberg har lagt fram en endelig skisse til kompromiss om bompenger. – Dette kan få konsekvenser for regjeringsprosjektet, sier hun.

Regjeringspartiene har helgen på seg til å ta stilling til den.

– Samtalene kan ikke fortsette inn i det uendelige. Det er vi egentlig enige om. Jeg har lagt fram en skisse som de tre partiene må ta stilling til i løpet av helgen, sa statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse fredag kveld.

Hun redegjorde kort for den uenigheten som har hersket innad i regjeringen etter at Frp og Siv Jensen kom til partnerne med en liste med krav som hadde til hensikt å få ned bompengebelastningen på bilistene. Videre bekreftet statsministeren at det så langt ikke er kommet en enighet i forhandlingene i regjeringen som har pågått siden før sommeren.

Kan få konsekvenser for regjeringen

Solberg sier at den nye skissen er et kompromiss som tar hensyn til alle partienes hovedtrekk, men som også er hennes og Høyres skisse.

– Vi mener det er viktig å avklare dette spørsmålet nå, også med hensyn til den pågående valgkampen, sa Solberg.

Solberg svarte bekreftende på at regjeringens framtid kan stå på spill hvis ikke alle fire partiene heller ikke nå klarer å enes.

Dette er bompengeskissen

Regjeringen vil tilby kommunene å øke det statlige bidraget til 66 prosent i prosjektene som i dag finansieres 50/50.

For kommunene som takker ja, vil halvparten av det økte tilskuddet på anslagsvis 8 mrd. kroner øremerkes reduserte bompenger og halvparten bedre kollektivtilbud i byene etter lokal prioritering.

Økningen fra 50 til 66 prosent utbetales fordelt på hele avtaleperioden for byvekstavtalen uavhengig av fremdrift.

Avtalen legger nullvekstmålet til grunn. Forutsetning for tildeling av midler, er at dette målet nås.

Regjeringen signaliserer at i byområder med byvekstavtaler der staten har lagt frem tilbud, vil tilbudet målt i kroner stå ved lag også dersom kostnader i den samlede prosjektporteføljen reduseres. Slik kan statens bidrag reelt bli over 50/66 prosent i prosjektene.

Det forutsettes en fylkeskommunal/kommunal egenandel på 20 prosent i nye bypakker med investeringer på fylkeskommunale eller kommunale prosjekter. Prosjektene nevnt i punkt 1 over holdes utenfor beregningen. Egenandelen kan ikke finansieres med bompenger. Utformingen av egenandelsordningen utredes nærmere, men kommer til anvendelse før nye bypakker legges frem.

Årlig tilskudd til reduksjon av bompenger utenfor byområdene økes til om lag 1,4 mrd. kroner. Følgende prosjekt vil være prioritert for reduksjon av bompenger:

E8 Ramsfjorden i Vestre alternativ blir bomfri.

E136 Vågstrandstunellen (fjerning av bom).

Rv 3/25, (kutt på 200 mill. I tråd med føring fra de fire partiene i Stortinget).

E18 Arendal-Tvedestrand (takstredusksjon).

E16 Bjørgum-Skaret (fjerning av bom).

E6 Hålogalandsbrua (takstreduksjon eller fjerning av bom på omkjøringsveg).

Fv 7/Rv 13 Hardangerbrua (takstreduksjon).

Utover dette prioriteres bom på sidevei.

I statsbudsjettet for 2020 kommer regjeringen tilbake til en styrking av rassikring og utbygging av bredbånd i distriktene.

Det bevilges 300 mill. kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i de store byene.

Det bevilges 50 mill. kroner til styrking av Enovas arbeid med næringstransport.

Det bevilges 250 mill. kroner til bedret kollektivtrafikk, fortrinnsvis utenfor de store byene.

(Regjeringen.no)

– Dette er min skisse. Den har ingen anbefaling fra partilederne, men de har bedt om at jeg skjærer igjennom og legger fram skisse. Det er klart at dette kan ha konsekvenser for regjeringsprosjektet. Finner vi ikke en løsning på dette, må vi diskutere håndteringen av det. Det er klart for alle, sa statsministeren på spørsmål om hvilke utfall hennes ultimatum kan få for flertallsregjeringen.

Henger på Venstre

Den eskalerende konflikten rundt bompengebelastningen har utspilt seg nær sagt for åpent kamera – med stadig hardere utfall mot hverandre fra Venstre og Frp. Mens statsministeren holdt sin pressekonferanse, opplyste KrF og Frp til NTB at de ville gå inn for skissen.

Dermed kan det synes som om alt nå henger på Venstre.

– Disse siste ukene har vært noen av de vanskeligste i min jobb som statsminister, sa Solberg.

Hun ville ikke kommentere på spørsmål om hun ville fortsette som statsminister hvis ett av partiene velger å tre ut av Solbergs regjeringsprosjekt.

Nullvekstmålet ligger fast

I statsministerens forslag til enighet vil hun tilby kommunene å øke det statlige bidraget til fra 50 til 66 prosent i bypakkene. Av økningen på 16 prosentpoeng skal åtte gå til å kutte bompenger, og åtte til kollektivutbygging.

Samtidig går Erna Solberg i skissen inn for en egenandel for kommuner og fylkeskommuner på 20 prosent til nye byvekstavtaler.

I skissen ligger nullvekstmålet fast, og knyttes til bompengereduksjonene. Det vil si at byer med økt biltrafikk, ikke får bompengereduksjoner.

Ingen bompenger på E8

Videre legges det inn 300 millioner kroner til reduserte kollektivpriser i de store byene, samt 250 millioner kroner til bedre kollektivtrafikk i all hovedsak utenfor de store byene.

På flere større veiprosjekter går regjeringen inn for reduserte eller ingen bompenger. For eksempel skal det ikke være bompenger på E8 på vei inn til Tromsø.

Tog til Tromsø (Nord-Norge-bane) skal konsekvensutredes.

Det er først og fremst Fremskrittspartiet og Venstre som har stått hardt mot hverandre i forhandlingene. Skissen Solberg har lagt fram er i praksis et ultimatum til regjeringspartiene.

Etter det Fremover erfarer skal det enten bli reduserte satser på Hålogalandsbrua eller så skal bommen bli fjernet.

Kommentarer til denne saken