Retter kritikk mot elgjeger i Steigen: En av skytterne har i denne situasjonen ikke overholdt forskriften

Artikkelen er over 2 år gammel

En elgjeger i Steigen har opptrådt sterkt kritikkverdig og overtrådt forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.