8. juni deltok nyvalgt lokallagsleder Lene Sjøvoll på Helsepartiets digitale landsmøte. 15. juni ble hun valgt som leder for Helsepartiet i Tjeldsund.

Med seg på laget har hun nestleder Nina Jakobsen (47) og styremedlem Hilde Jakobsen (55).

– Jeg har vært motivert for dette over lengre tid, men nå er stiftelsen og lokallaget en realitet. Vi er glade for å være i gang. Nå skal vi jobbe godt. Det blir interessant å se hva vi kan utrette her i Tjeldsund. Det er behov for å styrke helsesaken både nasjonalt og her i kommunen, sier Lene Sjøvoll i ei pressemelding.

Nestleder Nina Jakobsen har politisk erfaring fra Arbeiderpartiet i Skånland. For styremedlem Hilde Jakobsen er dette første gang hun engasjerer seg i politikken.

Dette er Helsepartiet

  • Norsk politisk parti stiftet i 2016, registrert som politisk parti i 2017.
  • Ifølge prinsipprogrammet ønsker partiet at «ansvar og beslutninger skal tilbakeføres til politikerne. Folkevalgt styring av helsetjenestene skal erstatte maktnettverkene». Partiet går videre inn for å «styrke en desentralisert spesialisthelsetjeneste ved satsing på lokalsykehusene».
  • De ønsker å avskaffe foretaksmodellen i helsesektoren, og oppheve de regionale helseforetakene.
  • Stilte liste i de fleste fylker ved Stortingsvalget i 2017. Fikk rundt 10.300 stemmer (0,4 prosent). Ved fylketstingsvalget i 2019 stilte partiet liste i åtte fylker, og fikk 0,3 prosent oppslutning.

(Store norske leksikon)