Det vakte stor oppsikt da et fly fra Italia landet på Torp flyplass i midten av mars uten at smitteverntiltak var iverksatt, til tross for at import av smitte fra Italia var et faktum. Nå leser vi stadige nye medieoppslag om smittetilfeller flere steder i landet, og Norge har nå det høyeste smittenivået siden første uka i mai. Mesteparten av denne smitten er knyttet til reiser utenlands.

Vi er bekymret for at dette er begynnelsen på en større oppblomstring av smitte. Det kunne virke som at Bent Høie og resten av regjeringa ikke hadde lært noe fra tidligere i vår. Det har kommet, og kommer fortsatt inn fly fra røde områder som Mallorca og Brussel til Norge, i tillegg til fra steder med økende smitte som Paris, Amsterdam og Warszawa.

Regjeringen har nå, etter trykk fra blant annet Arbeiderpartiet, signalisert at det kommer testsenter ved store grenseoverganger. I Bergen har det Ap-ledede byrådet allerede satt inn tiltak som å ha en egen teststasjon på flyplassen, og det er bra. I Ås kommune tester kommunen alle ansatte før de skal tilbake på jobb, uavhengig av om de kommer fra røde eller grønne land. Dette er gode eksempler på kommuner som tar ansvar og er tidlig på i arbeidet med smittevern. Men ikke alle kommuner har kapasitet til å ta dette enorme ansvaret selv. Derfor er det viktig at staten stiller opp.

Saken om koronasmitten som fikk spre seg på Hurtigrutens skip, handler først og fremst om at selskapet har sviktet. Det er likevel samfunnet som må leve med konsekvensene av at smitte får spre seg fritt. 69 kommuner som må drive smittesporing krever store ressurser, og bidrar til at mange nå føler seg litt mer utrygge.

Derfor må vi ha et sikkerhetsnett som fanger tidlig opp denne typen hendelser. Arbeiderpartiet mener regjeringen må sørge for å føre en bedre kontroll med bedrifter som henter inn utenlandsk arbeidskraft. Nå er tiden for å bruke norsk arbeidskraft med lav risiko for smitte. Men velger likevel bedrifter å bruke arbeidskraft fra «røde land», må vi være trygge at både karantene, testing og smittevern blir skikkelig fulgt opp. Særlig gjelder dette virksomheter som har kontakt med publikum, der risikoen er stor for å få «superspredere», slik som i Hurtigrutens tilfelle.

Når landet vårt nå åpner opp igjen, må vi ha kontroll med smitten. Flere kommer tilbake fra ferie, barn skal tilbake i skole og barnehage, en god del av oss skal tilbake på jobb. Det må skje på en trygg og forutsigbar måte, og med råd og anbefalinger som er klare og tydelige. Folk fortjener bedre enn at den dugnaden de har bidratt med i hele vår ender opp med å være bortkastet.