Stor bankfusjon: Tor-Andre kan bli sjef for tre ganger så stor bank

Mandag vedtok styrene for Ofoten sparebank og Sparebank 68 grader nord en avtale om fusjon. Tor-André Grenersen foreslås som administrerende banksjef.